PDF-ikonPrintikon

Nyheder fra SSI

Overvågning af dødelighed i Danmark i relation til influenza

7. december 2016

Systematisk overvågning af dødelighed i befolkningen er et nyttigt redskab til at vurdere omfanget og alvorligheden af sæsoninfluenza. Statens Serum Institut har siden 2009 koordineret et europæisk program til overvågning af dødelighed i tyve europæiske lande (Euromomo).

Muligheden for at blive færdigvaccineret med HPV-vaccinen Gardasil® forlænges

7. december 2016

Piger, der som led i børnevaccinationsprogrammet er påbegyndt vaccination med HPV-vaccinen Gardasil®, kan nu færdiggøre vaccinationsserien frem til udgangen af 2017, dog kun så længe der fortsat er vacciner på lager.

Ingen salmonellainfektioner fra danske æg

1. december 2016

Af det rekord lave antal registrerede fødevarebårne salmonellatilfælde for 2015 er ingen tilskrevet danske æg. Det er første gang i salmonellasmittekilderegnskabets næsten 30-årige historie, at det er sket. Udlandsrejser er til gengæld fortsat det, der gør flest danskere syge med salmonella, viser den årlige rapport om forekomsten af zoonoser – sygdomme, der kan smitte fra dyr og fødevarer til mennesker. Rapporten er udarbejdet af DTU Fødevareinstituttet i samarbejde med Statens Serum Institut og Fødevarestyrelsen.

Til kamp mod diskrimination af hiv-positive

30. november 2016

Første december er international aids-dag (World AIDS Day). Formålet er at skabe opmærksomhed på såvel den globale, som den lokale bekæmpelse af hiv og aids. Temaet i årets kampagne i AIDS-Fondet er anti-diskrimination: ”Mød mennesker med hiv ligesom du møder alle andre”

Influenzavaccine under graviditeten gav ingen øget risiko for sygdom i barndommen

29. november 2016

Godt nyt for influenzavaccinerede gravide - børn af gravide, der blev vaccineret mod influenza i 2009 og 2010, har ikke været indlagt oftere end børn af uvaccinerede, viser nye, danske forskningsresultater.

Dansk overvågning af antibiotika vigtig i kampen mod resistens

29. november 2016

Den danske overvågning af antibiotikaforbrug og -resistensudvikling blandt dyr, mennesker og fødevarer har de sidste 20 år gjort det muligt - på et videnskabeligt grundlag - at søsætte initiativer til at bekæmpe antibiotikaresistens. DTU Fødevareinstituttet, DTU Veterinærinstituttet og Statens Serum Institut, er parterne bag DANMAP- overvågningsprogrammet. Programmet var det første af sin art i verden og fremhæves ofte i udlandet som det gode eksempel. 

SSI understreger sin ekspertise indenfor mykologi med en ny analyse til påvisning af Aspergillus DNA

28. november 2016

Svampelaboratoriet på SSI arbejder intensivt med udvikling af nye diagnostiske undersøgelser, fastlæggelse af grænseværdier for resistensbestemmelse af svampe, epidemiologi af svampeinfektioner og resistens. Laboratoriet er EUCAST development laboratory for fungi og assisterer derfor både nationalt og internationalt med resistensbestemmelse af svampe. Dette arbejde har bl.a. ført til introduktionen af denne nye diagnostiske undersøgelse.

Nyheder fra SSI

Søg i nyheder:

Kontakt

Afsnit for Kommunikation
Presse- og kommunikationskonsulent
Helle Falborg Pedersen

Tlf. 3268 3293