PDF-ikonPrintikon

Nyheder fra SSI

Nu to års erfaring med overvågning af infektioner erhvervet på sygehuse

17. maj 2017

I løbet af 2016 blev den nationale overvågning af sygehuserhvervede infektioner gennem HAIBA (Hospital-Acquired Infections Database) udvidet fra at omfatte tre typer sygehuserhvervede infektioner til nu at omfatte fire typer, idet dybe infektioner efter planlagt total hoftealloplastik (THA) blev inkluderet i 2016.

Opgørelse for blodforgiftning med MRSA 1. kvartal 2017

16. maj 2017

Referencelaboratoriet for Antibiotikaresistens og Stafylokokker på Statens Serum Institut opgør hvert kvartal antallet af blodforgiftninger forårsaget af MRSA samt dødsfald som følge af disse.

Stigning i antal tilfælde af ornitose (papegøjesyge)

10. maj 2017

Antallet af anmeldte sygdomstilfælde med ornitose har de seneste to år været væsentligt forhøjet sammenlignet med de foregående år.

Bloddonorscreening 2016

10. maj 2017

Antallet af donorer testet positive for hiv og hepatitis B og C er fortsat lavt

Polio i verden opdatering

5. maj 2017

Polio er tæt på at være udryddet i hele verden, og WHO har siden maj 2014 erklæret international spredning af poliovirus (både vildtype og vaccinetype) for en folkesundhedsmæssig krise af international betydning (senest opretholdt og opdateret af WHO den 2. maj 2017).

Invitation til teleoplæg i forbindelse med WHOs årlige håndhygiejnedag

4. maj 2017

WHO indbyder til et gratis teleoplæg i anledning af 5. Maj

Atter en stigning i antallet, der fik påvist gonorré i 2016

3. maj 2017

Antallet af gonorrétilfælde fortsætter med at stige. Stigningen forekommer både hos heteroseksuelt smittede mænd og kvinder og blandt mænd, der har sex med mænd.

Nyheder fra SSI

Søg i nyheder:

Kontakt

Afsnit for Kommunikation
Presse- og kommunikationskonsulent
Helle Falborg Pedersen

Tlf. 3268 3293