Danish Covid-19 Genome Consortium modtager fornem pris

Forskerne får årets Fritz Kauffmann pris for deres omfattende arbejde med covid-19 data. Et arbejde som fik international betydning.

Fritz Kauffmann prisen 2022

 FOTO: Danish Covid-19 Genome Consortium (DCGC) v/Mads Albertsen, Thomas Yssing Michaelsen, Anders Fomsgaard og Jannik Fonager 

Årets Fritz Kauffmann pris går i år til Danish Covid-19 Genome Consortium (DCGC). Fem forskere fra Statens Serum Institut (SSI) og Aalborg Universitet modtager prisen på vegne af DCGC. Det drejer sig om Mads Albertsen, Thomas Yssing Michaelsen, Anders Fomsgaard, Jannik Fonager og Morten Rasmussen

Danske data lyste op i verden

Prisen uddeles af Fritz Kauffmanns Forskningsfond, og prismodtagerne vælges af fondens bestyrelse. Tidligere faglige direktør i SSI Kåre Mølbak siger: ”Det blev især gennem den omfattende sekventering af coronavirus, at den danske håndtering af covid-19 lyste op på verdensplan. Dette skyldes samarbejdet i ”DCGC”. Danske covid-19 data fik international betydning, fordi ingen andre lande fulgte epidemien så tæt, som vi gjorde. Uden bidragene fra DCGC var dette ikke sket.” 

Samarbejdede om sekventering

DCGC blev etableret i marts 2020. Formålet var at hjælpe sundhedsmyndighederne til at følge spredningen af SARS-CoV-2 gennem løbende sekventering af SARS-CoV-2 i prøvemateriale fra danske patienter.

Til at starte med var DCGC et samarbejde mellem Aalborg Universitet, SSI samt Hvidovre og Aalborg Universitetssygehuse. I begyndelsen skete den største del af sekventeringen på Aalborg Universitet suppleret med sekventering på SSI og Hvidovre. I løbet af 2020 begyndte man derudover at sekventere på Aalborg-, Aarhus- og Slagelse Hospital, Rigshospitalet, Sygehus Lillebælt og Odense universitetshospital. Endelig blev Herlev og Gentofte hospital samt Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg inddraget i arbejdet i begyndelsen af 2021.

Årets Fritz Kauffmann pris blev overrakt af direktør Henrik Ullum i Jernesalen på SSI. Prisen er i år på 200.000 kroner.

Fakta om Fritz Kauffmann-prisen 2022

Fonden har til formål at påskønne en forskningsindsats inden for mikrobiologien. Det gælder især de områder, hvor professor, dr.med. Fritz Kauffmann (1899-1978) ydede sin indsats. Og på områder, der må anses som naturligt knyttet hertil eller en videreudvikling heraf.
Fritz Kauffmann blev ansat på SSI i 1933. Han arbejdede her til 1943, hvor han på grund af krigen måtte flygte til Sverige. Efter krigen vendte han i 1945 tilbage til SSI, hvor han arbejdede frem til sin pensionering i 1968.

Fritz Kauffmann arbejdede i grænsefladen mellem mikrobiologi og folkesundhedsvidenskab. Det mest kendte resultat af hans arbejde var udviklingen af et system til at dele salmonellabakterier op i typer og undertyper. Dette system viste sig at have uvurderlig betydning blandt andet til at kunne opklare salmonella-udbrud verden over.
 
Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI