National Infektionshygiejnisk Retningslinje (NIR) om håndtering af tekstiler til flergangsbrug i sundhedssektoren er revideret

Anden udgave af National Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) om håndtering af tekstiler til flergangsbrug i sundhedssektoren kan nu downloades.

Dette er anden udgave af NIR om håndtering af tekstiler til flergangsbrug i sundhedssektoren udarbejdet af Central Enhed for Infektionshygiejne (CEI), Statens Serum Institut.

Forside NIR Tekstiler

Denne publikations primære målgruppe er sundhedsfagligt personale på hospitaler, på plejehjem samt lignende institutioner, og personale i organisationer som foretager genbehandling af tekstiler.

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om håndtering af tekstiler til flergangsbrug i sundhedssektoren har fokus på håndtering af tekstiler til flergangsbrug samt krav til vaskeprocessen.

Håndteringen omfatter selve brugssituationen, som den foregår i sundhedssektoren (eksempelvis hospital, plejehjem) samt i forbindelse med genbehandlingen (sortering ved brugsstedet, transport til og fra vaskeri samt under selve vaskeprocessen).

NIR om håndtering af tekstiler til flergangsbrug i sundhedssektoren ligger til fri download og er frit tilgængelig og direkte anvendelig for alle interesserede.

Information til ikke-sundhedsfaglige

Ikke-sundhedsfaglige faggrupper på offentlige institutioner, hvor der er risiko for smitte via kontakt med tekstiler, fx daginstitutioner og botilbud, kan desuden søge specifik rådgivning og vejledning i NIR for plejehjem, hjemmepleje, bo- og opholdssteder m.m.

God fornøjelse!

NIR er udarbejdet med henblik på tilpasning og ajourføring af infektionshygiejniske retningslinjer på sygehuse og i primærsektoren. Link til samlet NIR oversigt

NIR er udarbejdet med henblik på tilpasning og ajourføring af infektionshygiejniske retningslinjer på sygehuse og i primærsektoren. Link til samlet NIR oversigt