Koleraudbrud flere steder i verden

ECDC (Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse- og Kontrol) har den 26. oktober 2018 rapporteret om, at der, over de seneste måneder, har været en usædvanlig stigning af koleratilfælde i det sydlige Afrika, på Afrikas Horn og i Adénbugten. For nylig er der også rapporteret om koleraudbrud i det vestlige Afrika, se figuren.

På trods af koleraudbrud over hele verden er der meget få tilfælde blandt tilbagevendende europæiske rejsende, og risikoen for at rejsende importerer kolera er derfor meget lav.

Geografisk fordeling af koleratilfælde, januar til oktober 2018 

 

I Yemen har der været over 1.254.000 tilfælde og flere end 2.500 dødsfald. I Den Demokratiske republik Congo over 82.000 tilfælde og over 2.000 dødsfald. I Etiopien over 51.000 tilfælde og over 890 dødsfald. I Zimbabwe over 9.000 tilfælde og over 50 dødsfald. I Somalia over 6.400 tilfælde og over 40 dødsfald. I Tanzania over 4.200 tilfælde og over 80 dødsfald. I Niger over 3.764 tilfælde og over 70 dødsfald samt i Haiti over 3.300 tilfælde og 38 dødsfald.

Kolera forebygges primært ved at koge eller rense drikkevand og sørge for, at maden er gennemstegt eller kogt, og bliver serveret rygende varm. Skaldyr udgør en særlig risiko, da de filtrerer vandet, de lever i, og derved kan opsamle store mængder bakterier.

Der findes en koleravaccine, som anbefales til nødhjælpsarbejdere, som skal til katastrofeområder, og som kan overvejes ved længerevarende ophold i udviklingslande under primitive forhold. For almindelige turister er risikoen for at pådrage sig kolera meget lille, hvis ovenstående forholdsregler følges.

Symptomer:
Infektionen viser sig som akut mave-tarminfektion med kraftig, vandig diarré og opkastning. De fleste inficerede har ingen symptomer, men 5-10 % af de smittede udvikler kolera, som hurtigt kan medføre en livstruende dehydrering. Blandt patienter med ubehandlet kolera-sygdom er dødeligheden høj.

Behandling:
Rigelig indgift af væske for at forebygge og behandle dehydrering som følge af diarré og opkastninger. Relevant antibiotikabehandling kan forkorte forløbet og udskillelse af bakterien. Med korrekt væskebehandling er dødeligheden under 1 %.