Tilslutningen til influenzavaccination er skæv i Danmark - især blandt sundheds- og plejepersonale og børnene

Det viser en foreløbig opgørelse fra Statens Serum Institut over tilslutningen til vaccination mod influenza i sæsonen 2021/22. I løbet af de første seks uger af vaccinationskampagnen, er der i alt givet ca. 1,5 millioner vacciner, men fordelingen er skæv for nogle målgrupper, hvis man ser på danmarkskortet.

Tilslutningen blandt fx sundheds- og plejepersonale er på landsplan 25%, hvilket er langt fra Sundhedsstyrelsens målsætning på 95%. Det er især i områderne uden for de store byer, at tilslutningen halter, som det fremgår af kortet herunder.

Figur 1. Tilslutning til influenzavaccination blandt sundheds- og plejepersonale per kommune (opgjort den 16. november 2021)

Danmarkskort der viser tilslutning til influenzavaccination blandt sundheds- og plejepersonale per kommune (opgjort den 16. november 2021).

Der tegner der sig et tydeligt billede af en generelt højere vaccinationstilslutning blandt beboerne i de større byer og de omkringliggende kommuner end i mange kommuner beliggende i landets yderområder. I hovedstadsområdet ses desuden en generelt højere vaccinationstilslutning blandt beboerne i flere af de nordsjællandske kommuner end blandt beboerne i kommunerne på Vestegnen.

”De geografiske forskelle, som ses på tværs af landet, kan skyldes flere forhold. Der kan for eksempel være forskel på, hvor alvorligt man selv opfatter influenza og behovet for at blive vaccineret. Eller der kan være forskelle i adgangen til vaccinationstilbud, måske kombineret med forskelle i omfanget af de gennemførte borgerrettede informationskampagner mellem kommunerne. Derudover kan sammensætningen af de enkelte målgrupper adskille sig imellem kommunerne”, siger læge Frederikke Kristensen Lomholt fra SSI.

Børnene i alderen 2-6 år er bagud

Overordnet er vaccinationstilslutningen blandt børnene lav, men også for denne gruppe er der stor forskel i tilslutningen, der er størst omkring de store byer.

Figur 2. Tilslutning til influenzavaccination blandt børn i alderen 2-6 år per kommune (opgjort den 16. november 2021)

Danmarkskort der viser tilslutning til influenzavaccination blandt børn i alderen 2-6 år per kommune (opgjort den 16. november 2021).

”Mens det generelt går rigtig godt med vaccinationstilslutningen blandt de ældre risikogrupper, går det temmelig trægt blandt de yngre, fx de gravide, sundheds- og plejepersonalet, og børnene mellem 2 og 6 år. Der er behov for at øge indsatsen for at sikre en højere tilslutning i disse grupper før influenzasæsonen begynder for alvor”, siger læge Frederikke Kristensen Lomholt fra SSI.

Rigeligt med vaccine

I alt 2,5 millioner doser influenzavaccine er blevet indkøbt til årets vaccinationskampagne. Ved udgangen af uge 45 var 1,9 millioner influenzavacciner modtaget fra vaccineproducenterne og leveret af Statens Serum Institut (SSI) til de forskellige vaccineudbydere i Danmark. De resterende vacciner leveres i de kommende uger.

Se hele opgørelsen i denne uges udgave af nyhedsbrevet EPI-NYT.

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI