Højresistent gonorrébakterie er fundet to steder i verden

Der er fundet tre tilfælde af gonorré i England og Australien, som skyldes ekstensivt multiresistente gonokokker. Det gør dem meget svære at behandle.

Man har nu påvist de første tre tilfælde i verden af ekstensivt multiresistente (XDR) gonokokker. De er dels fundet hos to personer (uden kendt kontakt til hinanden) i Australien i april i år, dels hos én person i England i marts.

Gonokokkerne var resistente over for alle relevante antibiotika, herunder både ceftriaxon (MIC * = 0,5 mg/L) og azithromycin (MIC >256 mg/L). Ifølge oplysningerne var patienten fra England blevet smittet i Thailand. Det samme gælder for den ene af de to australske patienter.

Gonokokker har gennem tiden udviklet resistens mod næsten alle kendte antibiotika. De fleste har dog været følsomme for kombinationen af ceftriaxon og azithromycin. For de tre rapporterede tilfælde var der imidlertid in vitro resistens over for begge disse stoffer.

To af patienterne blev i stedet kureret ved behandling med spectinomycin. Det virkede dog ikke hos den tredje patient, da denne i modsætning til de to andre havde gonorré i svælget. Dette tilfælde blev succesfuldt behandlet med intravenøst ertapenem.

De multiresistente gonokokker er en trussel mod den gængse antibiotikabehandling af gonorré, fordi de er meget svære at behandle. WHO og ECDC har derfor meddelt, at man skal udvise stor omhyggelighed for at undgå spredning af de multiresistente gonokokker.

Risikoen for at få XDR-gonokokker er størst i Sydøstasien. Hos patienter med gonorré, som har rejst i dette område, eller som har haft partnere, der har rejst der, er det derfor meget vigtigt at udføre dyrkning og resistensbestemmelse. Det gælder også, hvis der er påvist gonokokker ved hjælp af DNA-baserede metoder, da disse metoder ikke kan belyse resistensmønstret hos den pågældende gonokokstamme i tilstrækkelig grad.

Der skal også altid udføres kontrol efter endt behandling. Det gælder især, når der er tale om XDR-gonokokker. På samme måde er det vigtigt, at undersøge svælg- og rektalpodninger (samt urinrøret og hos kvinder cervix). Gonorré i svælget er erfaringsmæssigt svært at behandle, og er ligesom rektal gonorré ofte uden symptomer.

Ud over korrekt prøvetagning og anvendelse af relevante laboratoriemetoder er grundig kontaktopsporing af stor vigtighed for afgrænsning af eventuelle tilfælde i Danmark.

Det samme er den nationale overvågning af gonokokstammers antibiotikaresistens. De klinisk mikrobiologiske afdelinger har altid frit kunnet vælge, om de vil sende gonokokstammer til Statens Serum Institut. Det vælger de fleste dog at gøre, og dette er af særlig stor betydning i den nye situation, idet import af XDR-gonokokker til Danmark kan ske når som helst.

* MIC = minimum inhibitory concentration = mindste hæmmende koncentration

Susan Cowan

Kontakt

Susan Cowan, Sektionsleder, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / Blod- og Seksuelt overførte infektioner
T. 32683444 @. sco@ssi.dk Se profil