Historisk høj tilslutning til de tidlige vacciner i børnevaccinationsprogrammet

Nye tal viser, at 96 % af alle fra fødselsårgang 2016 har fået den første grundvaccine i børnevaccinationsprogrammet. Og at 92 % af børn fra fødselsårgang 2014 har fået den første MFR-vaccine.

Fra 15. november 2015 har læger haft pligt til at indberette alle givne vaccinationer til Det Danske Vaccinationsregister (DDV). Registeret tjener flere formål. For det første er det et elektronisk vaccinationskort, og dermed kan borgere se deres egne (eller deres små børns) vaccinationsoplysninger. Det kan være rigtig nyttigt, hvis man eksempelvis har mistet sit vaccinationskort. For det andet har borgere eller autoriserede sundhedspersoner mulighed for at registrere tidligere givne vaccinationer, som eventuelt kun fremgår af et fysisk vaccinationskort, fx hvis de er givet i udlandet.

Det er også DDV, der bruges, når Statens Serum Institut sender påmindelser ud til familier, der har børn, der er kommet bagud i vaccinationsprogrammet. Det er vist, at denne påmindelsesordning er en af de faktorer, der er med til at få vaccinationstallet i vejret.

Tilslutningen til DiTeKiPolHiB-vaccinen og vaccinen mod alvorlig pneumokoksygdom (PCV), som gives i tre doser i alderen 3, 5 og 12 måneder, er historisk høj. Nye tal viser, at 96 % af alle børn fra fødselsårgang 2016 har fået den første DiTeKiPolHiB-vaccine og at 95 % har fået den første PCV-vaccine i børnevaccinationsprogrammet. Den første MFR-vaccine gives i alderen 15 måneder og her er den registrerede tilslutning oppe på 92 % for årgang 2014.

Andel vaccineret med difteri-tetanus-kighoste-polio-Hib 1 (3 måneder), fødselsår 2003-2016

Forklaringen er muligvis, at påmindelsesbrevene generelt har en positiv effekt, der også kan smitte af på andre fødselsårgange end dem, brevene er rettet til. Samtidig er der i dag, takket være DDV, en bedre registrering af vacciner end tidligere.

Resultaterne tyder også på, at der ikke er den store vaccinemodstand i befolkningen, og at danskerne som helhed bakker op om programmet. Når børnene ikke er vaccineret, kan det jo skyldes mange forhold, fx travlhed og forglemmelser, eller at barnet var sygt, den dag der var aftalt vaccination.

”Vaccinationstilslutningen til de vacciner der gives i barnets første leveår og til MFR1- vaccinen, som gives ved 15 måneder, er nu historisk høj. Forklaringen kan være at der i dag, takket være det danske vaccinationsregister, er en bedre registrering af vacciner end tidligere, men resultaterne tyder også på at danskere som helhed bakker op om det danske børnevaccinationsprogram”