Statens Serum Institut lancerer et covid-19 dashboard med data på regionsniveau

Her vises en række covid-19-opgørelser på nationalt og regionalt niveau. Det drejer sig blandt andet om antallet af prøver, testede personer, bekræftede tilfælde, indlæggelser, dødsfald, overstået infektion, hospitalsbelægning, incidens pr. 100.000 indbyggere samt positivprocenten.

COVID-19 dashboard

Statens Serum Institut (SSI) lancerer i dag et covid-19 dashboard med data på regionsniveau. Det vises på samme webadresse som det kommunale dashboard. Det regionale dashboard kan tilgås ved at åbne det kommunale dashboard og så trykke på ”Region” på knappen øverst til højre: www.ssi.dk/covid19data

Bedre overblik

Målet med det nye regions-dashboard er, at give brugerne detaljerede regionale opgørelser. Sammenlignet med det kommunale dashboard, hvor nøgletallene kun er præsenteret på nationalt niveau, vil alle nøgletal og de fleste figurer på regions dashboard præsenteres pr. valgt region. På regionsniveau er det også muligt at vise flere opgørelser fordelt på køn og alder, uden at komme i konflikt med GDPR regler.

Ens bygget op

Det regionale dashboard er bygget op på samme måde som det kommunale dashboard. Det vil sige:

Øverst ses en bjælke med nøgletal, hvor man både bliver præsenteret for nøgletallene siden seneste opdatering og det samlede antal (siden 27. januar, 2020) fordelt på køn.

I venstre side af dashboardet bliver man præsenteret for en liste med alle regionerne samt en boks med incidens pr. 100.000 indbyggere og positivprocenten for hele landet eller pr. valgt region, for de seneste 7 dage.

Midt for ses danmarkskort med farvevisning af ”incidens pr. 100.000 indbyggere”, ”positivprocenten” samt ”testede personer” for de seneste 7 dage opgjort på regioner.

I højre side midt for præsenteres en række diagrammer. Størstedelen er interaktive med tilvalg af region. Det gælder ”bekræftede tilfælde pr. aldersgruppe”, ”incidens pr. aldersgruppe”, ”indlæggelse pr. aldersgruppe” og ”dødsfald pr. aldersgruppe”. Derudover vises diagrammer for antal prøver og bekræftede antal tilfælde fordelt på sundheds- og samfundssporet.

Som noget nyt, er det muligt at zoome ind på en valgt tidsperiode.

Læs mere

For at læse mere om de forskellige opgørelser findes der en ”informationstekst” til venstre på dashboardet eller i den sidste fane, nederst til venstre på dashboardet.

Informationen på regions-dashboardet henvender sig generelt til en bred målgruppe af borgere, journalister samt sundhedsmyndigheder.

SSI’s kommune-dashboard med nøgletal og kommunedata forsætter som hidtil på samme adresse: www.ssi.dk/covid19data.

Emily Dibba White

Kontakt

Emily Dibba White , Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / Sygdomsudbrud
T. 32689122 @. emdw@ssi.dk Se profil