Så er starten gået til den Nationale Antibiotikakampagne

Under sloganet ”Brug antibiotika med omtanke” skal tre gode råd hjælpe kvinder over 60 år med at forebygge blærebetændelse, så de undgår infektion og dermed at skulle bruge antibiotika.

Billede fra den nationale antibiotikakampagne 2019

I dag er det International Antibiotikadag. Verden over sættes der fokus på antibiotikaresistens, som er en af tidens store trusler mod folkesundheden.

Samtidig starter den årlige Nationale Antibiotikakampagne i Danmark under mottoet ”Brug antibiotika med omtanke”.

I år har SSI sammen med en lang række andre parter - herunder Sundheds- og Ældreministeriet, Lægeforeningen, Dansk Selskab for Almen medicin og Sundhedsstyrelsen - valgt at rette kampagnen mod, hvordan kvinder kan forebygge blærebetændelse og dermed undgå antibiotika.

Målgruppen for kampagnen er kvinder over 60 år, som er i særlig risiko for at få blærebetændelse. Det skyldes blandt andet hormonelle forandringer i overgangsalderen.

Ældre kvinder er storforbrugere af antibiotika

”I år har vi valgt at sætte fokus på en af de grupper, der behandles mest med antibiotika. Fra vores overvågning af antibiotikaforbruget ved vi, at forbruget er koncentreret om en række almindeligt forekommende infektioner.”

”De tre hyppigste årsager til antibiotikabehandling er nemlig luftvejsinfektioner, blærebetændelser og hudinfektioner. Hvad angår blærebetændelse, er det især kvinder der bliver syge, og derfor også kvinder der står for størstedelen af antibiotikabehandlingen”, siger overlæge Ute Wolff Sönksen fra SSI. Hun fortsætter:

”Vi synes, det er væsentligt at forebygge blærebetændelse – i mange tilfælde er det relativt nemt, men kan få stor effekt: Det skåner kvinden for gener og sygdom og er samtidig med til at reducere det samlede forbrug af antibiotika. Vi ved nemlig, at jo mere antibiotika, der bruges i en befolkning, jo større er risikoen for at bakterierne på længere sigt udvikler resistens. Det vil sige bliver modstandsdygtige over for antibiotika. ”

Tre gode råd

Kampagnen er byget op omkring tre gode råd til kvinderne:

1) Drik rigeligt og skyl bakterierne væk

2) Giv dig tid, når du tisser

3) Hold dig ren og tør forneden.

”Det handler som sagt om at bruge antibiotika med omtanke. Allerede i dag vurderes det, at der på verdensplan dør omkring 700.000 mennesker årligt som følge af infektioner med antibiotikaresistente bakterier. Og WHO anslår, at det vil vokse til 10 millioner mennesker om året i 2050, hvis der ikke gribes ind”, siger Ute Wolf Sönksen.

Læs mere

Du kan læse mere om kampagnen www.antibiotikaellerej.dk.

Fakta om blærebetændelse og antibiotika

  • Blærebetændelse er en infektion i urinvejene. Urinvejsinfektion kan udvikle sig til en mere alvorlig infektion og kan føre til blodforgiftning. Den hører til de hyppigste infektionsårsager til, at ældre bliver indlagt.
  • 10% af kvinder over 65 år oplyser, at de har haft symptomer på en blærebetændelse inden for det seneste år.
  • I forskellige studier er det skønnet, at op mod halvdelen af recepterne på antibiotika mod urinvejsinfektioner udstedt til kvinder gives på forkert grundlag, dvs. tilstanden kunne have været forebygget eller behandlet anderledes. 
  • I 2018 blev 412.065 personer behandlet med de antibiotika, der primært eller udelukkende benyttes mod urinvejsinfektioner. Heraf var 339.395 kvinder. Det svarer til at 82% af recepterne blev udstedt til kvinder.
Ute Wolff Sönksen

Kontakt

Ute Wolff Sönksen, Overlæge, Bakterier, parasitter og svampe / Ref.laboratoriet f Antibiotikaresistens
T. 32689133 @. uws@ssi.dk Se profil