SSI holder øje med covid-19-varianterne

Der opstår hele tiden nye varianter og undervarianter af SARS-CoV-2, men kun få vækker bekymring. SSI følger hele tiden udviklingen og vurderer varianterne nationalt og internationalt sammen med en nedsat ekspertgruppe.

I Danmark har vi allerede haft 741 forskellige varianter og undervarianter af SARS-CoV-2 pga. naturlige mutationer af virus. Men det er kun de færreste, der giver anledning til bekymring, da de nuværende vacciner har vist sig at være virksomme imod dem ift. beskyttelse imod alvorlige sygdomsforløb.

Til løbende vurdering af varianter og undervarianter, laver SSI helgenomsekventering af udvalgte PCR-positive prøver, hvilket for tiden udgør ca. 4.000 prøver om ugen. Derfor kan man følge, hvilke varianter og subvarianter der cirkulerer i Danmark, og man kan se udviklingen fra uge til uge samt holde øje med, om der pludselig er nogle der udbreder sig hurtigere end andre, eller er forbundet med en større risiko for indlæggelse. Derudover undersøges nye potentielt bekymrende varianters modstandskraft over for vacciner i speciallaboratorier på SSI.

Situationen lige nu

Globalt set er antallet af SARS-CoV-2 tilfælde faldende, og BA.5 udgør 87 % af de sekventerede tilfælde i uge 33.

I Danmark ses følgende i variantbilledet i øjeblikket:

  • BA.5 udgør over 90% af prøverne, og BA.5.2 er den hyppigste undervariant.
  • Der er set en stigning i andelen med BF.7 i de seneste uger, og udgør i uge 36 indtil videre 4,7% af sekvenserne.
  • BA.4.6 ligger aktuelt på et stabilt niveau (foreløbigt 3,2% af sekvenserne i uge 36).
  • BA.2.75 udgør til stadighed kun et lille udsnit af prøverne og er ikke i stigning.
  • Den nye undervariant BJ.1, der overvejende er fundet i få tilfælde i Indien, er endnu ikke fundet i nogle danske prøver. Denne variant har flere mutationer i spike proteinet end undervarianterne af BA.5, men betydningen af disse kendes ikke med sikkerhed. Den er indtil videre primært set i Indien, hvor den ser ud til at være i vækst, og i enkelte andre lande. Den blev påvist første gang d. 2. juli 2022.

Internationalt virus-samarbejde

Udover SSI’s egen overvågning af varianter i Danmark, deltager SSI i jævnlige WHO møder med europæiske søsterorganisationer for at udveksle erfaringer med varianter i andre lande. Udlandets erfaringer er dog ikke altid direkte overførbare til danske forhold, da hvert land har sin historik med smitte og vaccineudrulning. For løbende at kunne risikovurdere SSI’s overvågning og erfaringerne fra udlandet, mødes en ekspertgruppe med deltagelse fra andre styrelser og en række faglige eksperter fra medicinske selskaber jævnligt i ”SARS-CoV-2 variant risikovurderingsgruppen”. Se referater fra møder her: Risikovurderingsgruppen vedr. SARS-CoV-2-varianter

Ingen særlig bekymring lige nu

”Vi følger situationen nøje. Det vi holder særligt øje med er, hvis der skulle opstå en helt ny variant, der har en vækstfordel eller er mere alvorlig end undervarianter af nuværende varianter. Lige nu er der ikke en variant eller subvariant, der giver specielt anledning til bekymring”, siger Formand for SARS-CoV-2 variant risikovurderingsgruppen og faglig direktør på SSI, Søren Alexandersen.

Den ugentlige variantfordeling kan følges i SSIs tendensrapport Ugentlige tendenser for covid-19 og andre luftvejsinfektioner

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI