Screening af gravide er forsat en succes

SSI’s tal viser, at langt de fleste gravide kvinder vælger at tage imod tilbuddet om at blive screenet for hiv, syfilis og hepatitis B.

Gravid kvinde

Statens Serum Institut (SSI) har netop udsendt tal for 2018 for screening af gravide for hiv, syfilis og hepatitis B.

De viser, at der sidste år blev fundet 153 kvinder med hepatitis B, 32 kvinder med hiv og 21 kvinder med syfilis.

Positivt resultat

Susan Cowan, som er afsnitsleder på SSI, glæder sig over tallene, fordi de viser, at langt de fleste gravide kvinder vælger at tage imod tilbuddet om at blive screenet for de tre sygdomme. I 2018 blev der således udført 63.179 blodtypeanalyser blandt gravide kvinder. Af disse blev 63.158 (99,9 %) undersøgt for hepatitis B, 63.080 (99,8 %) for hiv og 63.135 (99,9 %) for syfilis.

”Derfor må den generelle screening af gravide fortsat siges at være en succes. Næsten alle tilfælde af mor-barn-smitte i Danmark forhindres, og gravide, der ikke var klar over, at de var smittet, får mulighed for at blive kontrolleret og behandlet”, siger Susan Cowan.

Alle børn, der er født af hepatitis B-bærermødre og vaccineret mod hepatitis B ved fødslen og senere hos egen læge, skal undersøges for effekten af vaccinationerne samt for aktuel infektion en måned efter, at vaccinationsserien er afsluttet. Dette gøres ved blodprøver hos egen læge, som modtager påmindelsesbreve om disse fra SSI.

Fakta om screeningstallene for 2018

 • 5 af de 32 hiv-positive kvinder var ikke diagnosticeret tidligere.
   
 • 12 af kvinderne med syfilis var født i Danmark. Det viser, at syfilis ikke kun findes blandt mænd, der har sex med mænd, eller personer fra lande med høj forekomst af syfilis.
   
 • Egen læge skal være opmærksom på at positive svar ikke overses.
   
 • Egen læge skal også sørge for undersøgelse af vaccinationseffekt hos hepatitis B-bærermødres børn.
   
 • Alle gravide med hepatitis B, syfilis eller hiv skal henvises til en specialafdeling.
   
 • Jordemødre og andet sundhedspersonale, der vaccinerer nyfødte af hepatitis B-bærermødre mod hepatitis B, skal registrere dette i Det Danske Vaccinationsregister (DDV).
   
 • Hiv-positive kvinder, der er velbehandlede, smitter ikke deres børn under graviditet og fødsel.
   
 • Egen læge kan vælge at teste flere gange for hiv og syfilis i graviditeten.
   
 • Der kan tilbydes hiv-test af partnere fra højendemiske lande – også selvom den gravide findes negativ.  

Læs mere i EPI-NYT 21/2019

Læs mere i årsopgørelse over gravidscreeningen 2018

Susan Cowan

Kontakt

Susan Cowan, Sektionsleder, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / Blod- og Seksuelt overførte infektioner
T. 32683444 @. sco@ssi.dk Se profil