Fra nu af kommer der ikke mere daglige COVID-19-tal i weekenden

Siden marts 2020 har Statens Serum Institut hver dag offentliggjort danske COVID-19-data, så alle kan følge med i udviklingen af COVID-19. Fra og med denne weekend vil tabeller og figurer med COVID-19-data blive opdateret med en lavere frekvens. Kontaktopsporing og udbrudsopfølgning fortsætter dog som hidtil.

Billede af coronavirus 02

Forekomsten af COVID-19 er meget lav lige nu. Når man ser på data fra dag til dag, ser man kun nogle naturlige udsving, som man skal fortolke med forsigtighed. Statens Serum Institut (SSI) har derfor valgt at opdatere COVID-19-data med en lavere frekvens end hidtil. Det betyder, at de daglige tal ikke længere publiceres i weekenderne. Og samtidig vil udvalgte figurer og tabeller kun blive opdateret én gang om ugen på tirsdage.

Data er stadig tilgængelige

Daglige COVID-19-data vil dog stadig kunne findes på SSI’s hjemmeside i form af csv-filer. På den måde kan medier og andre fortsat vedligeholde deres egne grafer. Csv-filerne offentliggøres på alle hverdage.

På samme måde fortsætter den konkrete smitteopsporing i regi af blandt andet Styrelsen for Patientsikkerhed og SSI uden ændringer hele denne sommer. Det samme gælder overvågning af ophobninger og udbrud af COVID-19.