HPV vaccine under graviditeten ikke forbundet med risici for barnet

Vaccination mod HPV tidligt i graviditeten var ikke forbundet med en øget risiko for spontan abort, dødfødsel, lav fødselsvægt, for tidlig fødsel eller misdannelser. Dette er resultaterne fra et nyt stort dansk studie fra Afdeling for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut, der i dag publiceres i det anerkendte medicinske tidsskrift The New England Journal of Medicine.

Vaccination mod HPV anbefales ikke i graviditeten. Men da HPV vaccinen anbefales til alle piger og unge kvinder, vil der uvægerligt være enkelte, der tidligt i ikke-planlagte eller ikke-opdagede graviditeter bliver vaccinerede mod HPV. Af etiske årsager er dette ikke en gruppe kvinder, der inkluderes bevidst i kliniske forsøg, og studier som det aktuelle danske, der er baseret på konkrete erfaringer fra det nationale HPV vaccinationsprogram, er derfor den eneste mulighed for at undersøge HPV vaccinens sikkerhed i graviditeten. 

De danske forskere tog udgangspunkt i alle graviditeter i Danmark i perioden fra oktober 2006 til og med november 2013; i alt mere end 580,000 graviditeter. De identificerede 1774 graviditeter med HPV vaccination i graviditeten. Ved at sammenligne disse med gravide kvinder uden HPV vaccination i graviditeten kunne forskerne afgøre, om der var en øget risiko for spontan abort, dødfødsel, lav fødselsvægt, for tidlig fødsel eller misdannelser. 

Resultatet var klart; der var ingen signifikant øgede risici for disse alvorlige graviditets- og fødsels-udfald forbundet med HPV vaccination i graviditeten. 

”Selv om vores studie er det hidtil største af sin art, bør vores resultater selvfølgeligt vurderes i lyset af, at det heldigvis er yderst sjældent, at gravide bliver HPV vaccineret i Danmark, og det sætter selvfølgelig en begrænsning for, hvor skråsikre vi kan være i vores konklusioner. ” siger seniorforsker Anders Hviid, der er en af forfatterne bag undersøgelsen. 

Studiet giver ny viden til de praktiserende læger og deres patienter, der er kommet i en situation, hvor HPV vaccination fejlagtigt er blevet anvendt i graviditeten. 

”Det konkrete studie er betryggende og er endnu et eksempel på et studie, der næsten kun kan udføres i et land som Danmark, hvor vores sundhedsregistre giver forskere adgang til store mængder af data, hvis lige ikke er tilgængeligt mange andre steder i verden. ” siger direktøren for Statens Serum Institut, Mads Melbye.

Læs den videnskabelige artikel i The New England Journal of Medicine:

Quadrivalent HPV Vaccine and the Risk of Adverse Pregnancy Outcomes