Kun få smittes med hepatitis A i Danmark

Antallet af anmeldte patienter smittet med hepatitis A var lavt i både 2015 og 2016. Dette til trods for et større udbrud i Europa af sygdommen, der også kaldes smitsom leverbetændelse.

I 2015 og 2016 blev der anmeldt henholdsvis 18 og 37 tilfælde af smitte med hepatitis A-virus til Statens Serum Institut. Halvdelen var smittet i Danmark, halvdelen i udlandet. Antallet er på niveau med den foregående årrække med undtagelse af 2013, hvor et udbrud af smitte fra frosne jordbær var hovedårsag til et år med over 100 smittede.

Hepatitis A kan smitte direkte fra person til person ved tæt social eller seksuel kontakt eller via fødevarer eller vand forurenet med afføring.

Statens Serum Institut undersøger i de tilfælde, det er muligt, hvordan personen er blevet smittet. Det sker dels via interviews med smittede, dels ved hjælp af molekylærbiologisk typning af virus fra prøver fra patienterne. Disse oplysninger sammenholdes med oplysninger om hepatitissmitte i andre lande. På den måde kunne det slås fast, at der i 2015 og 2016 ikke var fødevarebårne udbrud i Danmark.

I Europa har der i 2016 og fortsat her i 2017 været et større udbrud med seksuel smitte blandt mænd, der har sex med mænd (MSM). Virustypning med sekventering har vist, at et dansk tilfælde fra 2016 og otte tilfælde fra i år (2017) er en del af dette udbrud.

Vaccination mod Hepatitis A er ikke en del af det danske børnevaccinationsprogram, men anbefales ved rejser til en lang række lande. I 2015 og 2016 blev 11 personer af dansk herkomst smittet i udlandet i henholdsvis Cypern, Indonesien, Malta, Polen, Senegal, Spanien, Ægypten og Indien.

Læs mere i EPI-NYT 47/17