Meningokoksygdom 2016

De 37 anmeldte tilfælde af invasiv meningokoksygdom (MS) er det laveste registrerede antal, siden overvågningen begyndte i 1980.

Den hyppigste gruppe er fortsat gruppe B, som udgjorde 41 % af alle tilfælde af MS. Antal tilfælde af MS med gruppe B har været faldende fra 132 i 1993 til 14 tilfælde i 2016.

Derudover var der ni tilfælde af MS af gruppe W135, fire C, tre Y, fire af ukendt gruppe og ét tilfælde af henholdsvis gruppe X og 29E.

Gruppe W135 var tidligere en sjældent forekommende gruppe, men er nu i stigning; der har været ét eller ingen tilfælde årligt siden 2008. Men i 2014 var der to tilfælde med gruppe W135, i 2015 tre, og i 2016 ni. De ni tilfælde af W135 var spredt over hele landet og vurderes at være sporadiske, altså uafhængige af hinanden. For otte af tilfældene kunne der udføres helgenomsekventering af de pågældende meningokokstammer. Seks af disse otte stammer fandtes at tilhøre klonkompleks cc11, som menes at have øget tendens til at forårsage udbrud og kan have et mere aggressivt forløb end de øvrige meningokokgrupper.

Forekomsten af MS er på det hidtil laveste niveau i Danmark, og der ses fluktuationer i forekomsten af forskellige meningokok-grupper, men SSI følger udviklingen af forekomsten af W135 i Danmark nøje.

Læs mere i EPI-NYT 49/17