Markant fald i influenza i de seneste to uger

I de seneste to uger har Statens Serum Institut registreret et markant fald i forekomsten af influenza. Det er usædvanligt og ligner et resultat af Danmarks indsats mod COVID-19.

Kvinde ligger i sengen med influenza

Danmark har i 2019/2020 haft en ganske mild influenzasæson, faktisk den mildeste i flere år. SSI’s seneste overvågningsdata for influenzasæsonen bekræfter, at forekomsten af influenza i Danmark stadig ligger på et meget lavt niveau. Særligt bemærkelsesværdigt er det imidlertid, at antallet af påviste influenzatilfælde i Danmark er faldet markant alene i de seneste dage.

”Det er meget usædvanligt at se så kraftigt et fald i antallet af influenzapatienter og positive influenzaprøver på så kort tid. Normalt aftager influenzaen mere gradvist i løbet af forårsperioden”, siger afdelingslæge Lasse Vestergaard fra Statens Serum Institut, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse.

I alt 260 personer i Danmark fik i uge 12 påvist influenza, mens der til sammenligning blev påvist 884 personer med influenza i uge 11. Altså et fald på 70% på kun en uge. Antallet af prøver undersøgt for influenza har ligget nogenlunde stabilt, cirka 4.000 prøver per uge.

Faldet i påviste tilfælde understøttes af et samtidig stejlt fald i andelen af positive influenzaprøver, fra 20% i uge 11 til kun 7% i uge 12, som vist i figuren nedenfor.

Falder sammen med Covid-19 tiltag

Det store fald falder tidsmæssigt nøje sammen med de tiltag overfor spredningen af ny coronavirus, COVID-19, som startede med virkning fra den 12. marts, i Danmark.

”Det er jo forventeligt, at de meget omfattende tiltag og restriktioner, som samfundet har indført overfor COVID-19 epidemien, også ville have en gavnlig effekt på spredningen af andre smitsomme sygdomme, som for eksempel influenza og andre luftvejsinfektioner. Men effektens størrelse og hurtighed er måske alligevel lidt overraskende”, siger Lasse Vestergaard.

Han understreger dog, at det endnu er for tidligt at sige, hvor stor effekten af tiltagene vil være overfor spredningen af COVID-19. ”Men, vi har da lov til at være fortrøstningsfulde”, siger Lasse Vestergaard.

Der er samtidig sket en stigning i antallet af patienter med influenzalignende symptomer, som henvender sig praktiserende læger og vagtlæger. Dette kan muligvis forklares med reel smitte med COVID-19, som også giver influenzalignende symptomer, og dels nok skyldes øget opmærksomhed i relation til COVID-19 epidemien.

Figur 1. Antallet af laboratoriepåviste influenzatilfælde i Danmark opgjort dagligt fra uge 1 til uge 12, 2020.

Antallet af laboratoriepåviste influenzatilfælde i Danmark opgjort dagligt fra uge 1 til uge 12, 2020.

Mild influenzasæson

Tallene for 2019/2020 influenzasæsonen viser kun få påviste smittede, få influenzapatienter indlagt på hospital og kun få patienter på intensiv afdeling. Indtil nu har 2.128 patienter været indlagt på hospital med influenza, mens der til sammenligning var 7.191 patienter indlagt med influenza på det samme tidspunkt af den alvorlige influenzasæson i 2017/2018.

Denne milde influenzasæson kan skyldes en kombination af flere faktorer, herunder en sen start på sæsonen, en relativt mild vinter og at influenzavaccinen har givet god beskyttelse i år. 

Lasse Skafte Vestergaard

Kontakt

Lasse Skafte Vestergaard, Afdelingslæge, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / Vaccineforebyggelige sygdomme
T. 32689077 @. lav@ssi.dk Se profil