Status på influenzavacciner

Statens Serum Institut oplever i år en ekstraordinær stor efterspørgsel på influenzavacciner. Der arbejdes på at skaffe flere vacciner, hvilket dog er vanskeligt. Derfor bakker Statens Serum Institut op om Sundhedsstyrelsens henstilling om at prioritere vaccinerne til de grupper, der er omfattet af tilbuddet om gratis vaccination.

Influenza 01

Til trods for, at Statens Serum Institut (SSI) har købt markant flere doser influenzavaccine ind til den kommende influenzasæson, har interessen for at blive vaccineret været så stor, at der kan opstå mangel på vacciner.

SSI har til influenzasæsonen 2020/21 ind 1,6 millioner doser influenzavaccine ind. Tidligere år har SSI indkøbt omkring 1 mio. doser influenzavaccine.

Antallet af vacciner lægges fast i samarbejde

Vaccinerne bestilles allerede i marts måned, og antallet er lagt fast i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og Sundheds- og Ældreministeriet. Konkret er der købt influenzavacciner ind til vaccination af 75% af risikogrupperne og til 75% af det sundhedspersonale, der ligeledes anbefales vaccineret i år. Det svarer til den vaccinationstilslutning, WHO og Sundhedsstyrelsen har som mål. Disse grupper tilbydes vaccinen gratis. Endvidere er der købt cirka. 150.000 doser ind til vaccination af personer uden for disse grupper. Det svarer til det niveau, der kendes fra tidligere år. Disse personer betaler selv for vaccinationen.

Også stor efterspørgsel i resten af verden

”Vi har købt markant flere doser ind til influenzasæsonen 2020/2021, men vi må konstatere, at der i år er en ekstraordinær stor efterspørgsel. Vi arbejder i øjeblikket på at skaffe flere doser influenzavaccine fra producenterne, men det er vanskeligt, da det ikke kun er i Danmark, der er en ekstraordinær stor efterspørgsel, men på verdensplan. SSI bakker derfor også fuldt ud op om Sundhedsstyrelsens henstilling om kun at vaccinere eller lade sig vaccinere, hvis man er blandt de grupper, der får tilbud om gratis vaccination”, siger vicedirektør Ole Jensen fra SSI.

Ole Jensen

Kontakt

Ole Jensen, Vicedirektør, Direktionssekretariatet / Strategi, Styring & Organisation
T. 32683187 @. olj@ssi.dk Se profil