Elektronisk selvrapportering af influenzalignende sygdom blandt danskere

Influmeter har for nylig udgivet en opdateret artikel om elektronisk overvågning af influenzalignende sygdom (ILS) i Danmark siden 2013 og covid-19 i Europa i perioden 2019-2021.

Influmeter er den danske del af Influenzanet www.influenzanet.info, som er et europæisk netværk til elektronisk overvågning af selvrapporteret influenzalignende sygdom i befolkningen.

Netværket har eksisteret siden 2003 og består nu af 12 EU-lande.

Netværket indsamler information fra borgere, der selv har tilmeldt sig og via et elektronisk spørgeskema ugentligt rapporterer symptomer, men ikke nødvendigvis har haft kontakt med sundhedsvæsenet – og dermed ikke er del af den klassiske sentinelovervågning af ILS hos landets læger. 

Influmeter indgår som en vigtig del i den ugentlige overvågning af influenzaforekomsten i Danmark igennem den årlige sæson.

Læs artiklen her: Elektronisk selvrapportering af influenzalignende sygdom – et nyttigt supplement til influenzaovervågningen.