Høj effektivitet af covid-19-vacciner givet på plejehjem og blandt social- og sundhedspersonale

Vaccineeffektiviteten af Pfizer/BioNTech-vaccinen opgjort syv dage efter 2. dosis var 64% for plejehjemsbeboere og 90% for social- og sundhedspersonale.

Billede af coronavirus 02

Statens Serum Institut (SSI) kommer nu med de første tal for, hvor effektive corona-vaccinerne har været.

Vaccineeffektiviteten (VE) er blevet undersøgt i tiden fra vaccinationsprogrammet startede den 27. december 2020 og indtil den 18. februar 2021 blandt beboere på plejehjem og blandt social- og sundhedspersonale, der ikke tidligere havde fået påvist SARS-CoV-2.

Vaccinestart faldt sammen med udbredt samfundssmitte

Fra den 16. december 2020 blev der indført en række tiltag for at begrænse smittespredningen i Danmark, og efter jul blev tiltagene skærpet. Tidsmæssigt faldt starten af vaccinationsprogrammet sammen med, at der var udbredt samfundssmitte, herunder også smitte på plejehjem, med SARS-CoV-2.

Således toppede antallet af smittede på plejehjem og andelen af positive prøver i uge 53/20, og antallet af dødsfald blandt bekræftede tilfælde toppede i uge 2/21. Samfundsmitten toppede den 16. december 2020 (uge 51) med 4.348 tilfælde, mens overdødeligheden startede i uge 51/20 og fortsatte til og med uge 5/21.

39.040 plejehjemsbeboere og 331.039 sundhedsarbejdere

I alt 39.040 beboere på plejehjem (medianalder 84 år) og 331.039 sundhedsarbejdere (medianalder 47 år) blev inkluderet i undersøgelsen.

I alt 37.172 (95,2%) beboere på plejehjem fik første og 33.567 (86%) anden vaccinedosis. Fra syv dage efter anden vaccination blev 27 personer testet positive for SARS-CoV-2, mens der var 488 tilfælde blandt de uvaccinerede.

I en statistisk analyse, hvor der tages hensyn til opfølgningsperiode (”risikotid”) og at risiko for smitte varierer med kalendertid, for eksempel på grund af faldende forekomst af SARS-CoV-2, fandtes en VE på 64% (14 – 84%) fra syv dage efter anden dosis. Fra anden vaccination til syv dage efter sås en VE på 52% (27 – 69%).

I alt 91.865 (27,8%) social- og sundhedspersonale fik første og 80.839 (24,4%) anden vaccinedosis. Fra syv dage efter anden vaccination blev 10 personer testet positive for SARS-CoV-2, mens der var 5.663 tilfælde blandt de uvaccinerede.

VE var 90% (82 -95%) opgjort fra syv dage efter anden vaccinedosis. Fra anden vaccination til syv dage efter sås en VE på 46% (28 – 59%).

Effekt er undersøgt overfor påvist infektion med SARS-CoV-2. Disse studier viser de første estimater af vaccineeffektivitet baseret på relativt kort opfølgningstid. Vi kigger alene på effekten overfor påvist infektion. Det kan godt være, at vaccinerne i større udtrækning beskytter mod alvorlig covid-19 sygdom som fører til indlæggelse og død. Det vil sige at vaccinerede personer der alligevel bliver smittet har mildere forløb. Dette vil blive nærmere belyst i fremtidige studier.

Høj effektivitet

”Der ses en høj effektivitet af Pfizer/BioNTech-vaccinen syv dage efter 2. dosis. Kombineret med den meget høje vaccinationstilslutning blandt plejehjemsbeboere lover det godt for at kunne kontrollere spredningen af SARS-CoV-2 på plejehjem. Og for at beskytte denne gruppe, som er i høj risiko for alvorlig sygdom”, siger konstitueret afdelingschef Palle Valentiner-Branth fra SSI.

”Vi har set, at dødeligheden og antallet af tilfælde med SARS-CoV-2 på plejehjem er faldet markant i den periode, hvor man har vaccineret. For social- og sundhedspersonale ses en høj vaccineeffektivitet på 90%. En så høj vaccineeffektivitet iblandt frontpersonale, som netop er udvalgt til vaccination, fordi de har tæt kontakt med patienter, lover godt for at kunne forebygge covid-19. Og med høj sandsynlighed også smitte med SARS-CoV-2 i sundhedsvæsenet”, siger Palle Valentiner-Branth.

Palle Valentiner-Branth

Kontakt

Palle Valentiner-Branth, Afdelingschef, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse
T. 32683269 @. pvb@ssi.dk Se profil