Undersøgelse af bloddonorer viser, at 7 ud af 10 voksne danskere har været smittet med SARS-CoV-2

Den sjette og sidste runde af undersøgelsen af blod fra landets bloddonorer estimerer – lige som de forrige – at næsten 70% af de voksne danskere mellem 17-72 år har været smittet med SARS-CoV-2 fra november måned og frem til midten af marts.

Billede af blod 01

Covid-19 epidemien er på vej ned. Og hovedparten af den voksne danske befolkning kan have været smittet under den store smittebølge med omikron-varianten.

Sådan lyder konklusionen af den sjette og sidste runde af den bloddonorundersøgelse, som Statens Serum Institut (SSI) har gennemført sammen med landets blodbanker.

Siden starten af året, og med to ugers mellemrum, er blodet fra landets bloddonorer blevet undersøgt for antistoffer mod SARS-CoV-2. På den måde har man kunnet estimere, hvor mange der har været smittet i Danmark under omikron-bølgen.

Se resultaterne af 6. runde af undersøgelsen.

Fra 14% til 68%

Den første runde af undersøgelsen dækkede perioden fra den 1. november sidste år til den 4. januar 2022. Her undersøgte man blodet fra i alt 4.722 bloddonorer i alderen 17-72 for antistoffer mod covid-19.

Ud fra resultaterne estimerede man, at 14% af danskerne fra 17-72 år kunne have været smittet med covid-19 fra november 2021 til starten af januar 2022.

Den sidste runde af undersøgelsen dækkede frem til den 15. marts 2022, og her undersøgte man blodet fra 6.605 bloddonorer.

Denne gang er den estimerede andel, der kan have været smittet med covid-19 siden starten af november, steget til 68%. Det er 6 procentpoint mere end forrige runde i undersøgelsen (uge 11).

”Covid-19-mæssigt står Danmark derfor et godt sted lige nu, hvor vaccinerne og de mange covid-19-infektioner har skabt en solid immunitet i befolkningen”, siger SSI’s direktør Henrik Ullum om de seneste resultater af undersøgelsen.

Højest i Nordjylland

Dykker man ned i de fem regioner i Danmark, kan man se, at andelen af bloddonorer, som har været smittet, er højest i Region Nordjylland med 74% smittede. Omvendt er den lavest i Region Sjælland med 61% smittede.

Der er også stadig en markant forskel på andelen af smittede i forskellige aldersgrupper. Andelen er højest (74-75%) blandt de yngre (17-45-årige) og lavere (59%) blandet de ældre (de 46-72-årige).

Nyttigt redskab

Nu er bloddonorundersøgelsen slut, og hos SSI er direktør Henrik Ullum glad for at have kunnet bruge bloddonorerne som en del af covid-19-overvågningen.

”Det har vist sig at være et meget nyttigt redskab til at følge epidemien. Særligt når teststrategien har ændret sig undervejs, og man kunne frygte, at færre lod sig teste. Vi har allerede i målingen fra uge 9 – tre uger efter, at bølgen toppede i uge 3 – kunnet komme med et nogenlunde retvisende estimat for hvor mange, som har været smittet under omikron-bølgen”, siger Henrik Ullum. Han retter en særlig tak til bloddonorerne:

”Vi havde ikke kunne gøre dette uden dem, og takker derfor bloddonorerne mange gange for at have været med”, slutter han.

Læs mere

Se resultaterne af 6. runde af undersøgelsen.

Sådan er bloddonorundersøgelsen foregået
Samarbejdet mellem SSI og landets blodbanker har betydet, at man kan følge med i, hvor mange danskere der har været smittet med covid-19. Det er sket ved siden af overvågningen af SARS-CoV-2-infektioner, der bygger på positive PCR- og antigentest, men som ikke får fat i alle smittede i landet.

Gennem bloddonorundersøgelsen har man kunnet estimere, hvor mange der for nylig har været smittet. Dermed har man bedre kunnet følge med i, hvor mange danskere, der er blevet smittet under omikron-bølgen.
Blodet er blevet undersøgt for antistoffer mod SARS-CoV-2. Det er blevet testet for anti-nucleocapsid IgG antistoffer. Disse antistoffer dannes kun, når man har været smittet, ikke når man er blevet vaccineret.
Overvågningen har løbet hver anden uge frem til og med uge 13, 2022.
 

 

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI