To hædres med fornem forskerpris

Fritz Kauffmann-prisen uddeles til to mikrobiologer, der har brugt deres viden til gavn for både den enkelte patient og folkesundheden.

Billede af prismodtagere til Kaufmann Prisen 2020 02

Tirsdag den 20. oktober blev en mærkedag for to danske mikrobiologer. Her blev professor og overlæge Jens Kjølseth Møller fra Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Vejle Sygehus og overlæge Marianne Voldstedlund fra Statens Serum Institut (SSI) nemlig hædret med Fritz Kauffmann-prisen.

Overrækkelsen skete i Jernesalen hos SSI fra klokken 14.30-15.30. Normalt ville overrækelsen være sket i en fyldt sal og været blevet efterfulgt af et videnskabeligt symposium, men ikke i år. I stedet blev prisen overrakt af SSI’s faglige direktør Kåre Mølbak ved en coronasikker ceremoni med få indbudte deltagere.

Om baggrunden for, at netop de to fik prisen, sagde Kåre Mølbak:

”Både Jens Kjølseth Møller og Marianne Voldstedlund er pionerer inden for digitalisering af mikrobiologien.”

Fakta om Kaufmann-prisen 2020

Kauffmann-prisen uddeles af Fritz Kauffmanns Forskningsfond, og prismodtagerne vælges af fondens bestyrelse.

Fondens formål er, at påskønne en forskningsindsats inden for mikrobiologien, især de områder hvor professor, dr.med. Fritz Kauffmann ydede sin indsats, og på områder der må betragtes som naturligt knyttet hertil eller en videreudvikling heraf.

Kauffmann-prisen er i år på 300.000 kroner, som tildeles Jens Kjølseth Møller og Marianne Voldstedlund med 150.000 kroner til hver.

Fakta om de to prismodtagere

Jens Kjølseth Møller

Jens Kjølseth Møller er pioner inden for elektroniske mikrobiologiske laboratoriesystemer. Helt tilbage i 1980 udviklede Jens Kjølseth Møller sit eget system til registrering af mikrobiologiske data. Dette blev til systemet MADS, som fortsat er i brug i dag. Jens Kjølseth Møller har også været visionær i forhold til at anvende data fra de mikrobiologiske systemer til infektionskontrol. Et eksempel herpå er opbygningen af infektionsovervågningssystemet HAIR, som i dag er et regionalt system. Der arbejdes videre med udvikling af et nyt modul til prædiktion af risikoen for erhvervelse af urinvejsinfektion under indlæggelse og tidlig patientindividuel forebyggende indsats baseret på data-mining og maskinlæring.

Marianne Voldstedlund

Marianne Voldstedlund blev rekrutteret til SSI i forbindelse med drift og videreudvikling af den danske mikrobiologidatabase MiBa. MiBa er et internationalt unikt system, hvor mikrobiologisvar samles nationalt i realtid. En forudsætning for at etablere MiBa var det forhold, at de regionale kliniske mikrobiologiske afdelinger havde digitaliseret deres prøvehåndtering, som eksempelvis gennem MADS. MiBa styrker patientbehandling, infektionsforebyggelse, sygdomsovervågning og forskning. Derudover har etablering af MiBa skabt et samarbejde og en åbenhed blandt danske mikrobiologer, som er enestående. Oven på MiBa er der etableret specifikke systemer som eksempelvis HAIBA til overvågning af infektioner erhvervet i sundhedssektoren. Etablering af HAIBA var i høj grad inspireret af de første erfaringer fra HAIR hvilket er et godt eksempel på regionalt/nationalt samarbejde – og det personlige engagement fra både Jens Kjølseth Møller og Marianne Voldstedlund.

Fakta om Fritz Kauffmann

Fritz Kauffmann blev født i 1899 i Tyskland. Han uddannede sig til læge og arbejdede på Robert Koch Instituttet i Berlin fra 1923 til 1932. Herefter rejste han til Schweiz for at blive behandlet for tuberkulose på et sanatorium i Davos. Kauffmann var jøde og måtte i 1933 flygte til Danmark for at undslippe nazisterne og det voksende jødehad. Statens Serum Instituts daværende direktør Thorvald Madsen oprettede i den forbindelse pneumokokafdelingen og gjorde Kauffmann til afdelingens første chef. Her arbejdede han med typebestemmelse af pneumokokker og udvikling af sera til behandling af alvorlige pneumokokinfektioner. Han startede også sit senere meget berømmede klassificeringsarbejde af salmonella bakterier på serologisk grundlag. I 1938 blev den Internationale Salmonella Central oprettet under ledelse af professor Fritz Kauffmann med henblik på international standardisering og typning af de mere end 2.000 kendte salmonellatyper. Kauffmann måtte igen under 2. verdenskrig flygte til Sverige men kom tilbage til SSI efter krigen og fortsatte sit arbejde med typeklassifikation. Han døde i København i en alder af 79 år. 

Kåre Mølbak

Kontakt

Kåre Mølbak, Professor, Ekspert, Direktionen / Epidemiologisk Infektionsberedskab
T. 32683157 @. krm@ssi.dk Se profil