SSI er en af Danmarks største forskningsinstitutioner på sundhedsområdet.

SSI er en af Danmarks største forskningsinstitutioner på sundhedsområdet.

Danmarks Nationale Biobank er en af verdens største biobanker og internationalt set en helt enestående ressource til stor gavn for forskning i sygdommes årsager, deres forebyggelse og behandling.

Danmarks Nationale Biobank er en af verdens største biobanker og internationalt set en helt enestående ressource til stor gavn for forskning i sygdommes årsager, deres forebyggelse og behandling.

På SSI screener vi alle nyfødte børn for 19 forskellige medfødte sygdomme. Screeningen udføres på nogle få dråber blod, som stammer fra en hælprøve (PKU-prøve) på den nyfødte.

På SSI screener vi alle nyfødte børn for 19 forskellige medfødte sygdomme. Screeningen udføres på nogle få dråber blod, som stammer fra en hælprøve (PKU-prøve) på den nyfødte.

Sygdomme, beredskab og forskning

Infektionsberedskabet varetager den nationale og internationale overvågning af infektioner, udfører beredskabsunderstøttende specialdiagnostik og referencefunktioner, rådgivning af sundhedsvæsen og myndigheder, biosikring og –beredskab og internationalt samarbejde.

SSI arbejder for at styrke både menneskers og dyrs sundhed, i det der kaldes et One Health-perspektiv. SSI varetager forsknings-, overvågnings- og beredskabsopgaver indenfor det veterinære område sammen med Københavns Universitet.

Medfødte sygdomme udfører den nationale screening af alle nyfødte i Danmark, Færøerne og Grønland for medfødte sygdomme, som ved tidlig diagnose kan behandles.

Forskning på internationalt niveau er en forudsætning for at SSI kan bidrage til løsningen af de udfordringer Danmark og det internationale samfund står overfor nu og i fremtiden. Forskning er derfor også en gennemgående kerneopgave for alle SSI’s aktivitetsområder, og SSI er som sektorforskningsinstitution en af landets største sundhedsfaglige forskningsinstitutioner.

Desuden drifter SSI Danmarks Nationale Biobank, der er en unik national forskningsinfrastruktur, som understøtter dansk sundhedsvidenskabelig forskning. Biobanken indeholder i øjeblikket ca. 9 mio. biologiske prøver samt et biobankregister, der omfatter ca. 25 mio. prøver.

Temaer