Statens Serum Institut har påvist endnu et mæslingetilfælde

Tilfældet er uden sammenhæng med tilfældet, som havde været i Københavns Lufthavn i mandags.

Mæslinger 02

Patienten er en voksen kvinde fra københavnsområdet, som ikke var vaccineret mod mæslinger som barn. Hun blev syg i august måned og efterfølgende indlagt. Styrelsen for Patientsikkerhed har ansvaret for information af kontakter i den periode, hvor hun har været smitsom.

I starten af juli var hun på ferie i Kroatien, og smitten kan have fundet sted der. I forhold til inkubationstiden, som normalt er 9-10 dage, kan det dog ikke udelukkes, at smitte kan være sket i Danmark. Mæslingevirus har vist sig at være af typen D8, som tidligere er set i Danmark.

Tilfældet er det 5. tilfælde i Danmark i år, og alle patienter har været fra københavnsområdet.

Læger i københavnsområdet opfordres i den kommende tid til at være ekstra opmærksomme på symptomer forenelige med mæslinger.

Det bemærkes at også voksne kan tilbydes gratis vaccination mod mæslinger. Tilbuddet gælder, hvis man ikke allerede er vaccineret eller har haft mæslinger. Man kan blive gratis vaccineret hos praktiserende læge eller på en privat vaccinationsklinik.

Til sundhedspersonale om prøvetagning

Ved mistanke om mæslinger tages følgende prøver:

En blodprøve til IgM/IgG-antistof-bestemmelse. IgM-antistof kan påvises ved udslæt.

Svælgpodning og urin til påvisning af virus (PCR). Muligheden for at påvise mæslingevirus er størst tidligt i sygdomsforløbet, men virus kan ofte påvises i flere uger efter den akutte sygdom. Negativt fund udelukker ikke mæslinger.

Det henstilles, at alle mæslingepositive prøver sendes til det Nationale WHO Referencelaboratorie for Morbilli og Rubella, Virologisk Overvågning og Forskningsafsnit, SSI, til vederlagsfri karakterisering.

Ved mistanke om mæslingesygdom er det vigtigt, at diagnostik og udredning foregår så hurtigt som praktisk muligt af hensyn til isolation og behandling af patient, samt opsporing og behandling af evt. udsatte for smitte. Til diagnostik af mæslinger er serologisk påvisning ikke tilstrækkeligt og antigen-påvisning ved PCR et krav. Det nationale WHO Reference Laboratorie for mæslinger og røde hunde på SSI varetager karakterisering (typning og sekventering) af samtlige mæslinge-antigen positive prøver i Danmark.

Da hurtig karakterisering af mæslingevirusset er vigtigt i forhold til smitteopsporing, bedes alle suspekte- såvel som mæslinge-antigen positive prøver sendt hertil så hurtigt som praktisk muligt. Det anbefales, at tage telefonisk kontakt til virologisk vagthavende på SSI (i dagtiden tlf. 4033 6379, efter kl. 15.30 til vagthavende epidemiolog tlf. 4131 7404) for at forberede laboratoriet på ankomst af prøver, og derved undgå unødig forsinkelse af diagnosen.

Anmeldelse

Mæslinger er skriftligt anmeldelsespligtigt på formular 1515 til Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst/Nord/Syd og til Statens Serum Institut.

Af hensyn til det korte tidsvindue for forebyggende behandling til kontakter (se nedenfor) anbefales det imidlertid at kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed telefonisk ved et verificeret tilfælde. Kontaktoplysninger kan ses her.

Udenfor dagtid kan Styrelsen for Patientsikkerheds beredskabsvagt kontaktes, se kontaktoplysninger her.

Forebyggende behandling

Hurtig administration af forebyggende behandling kan forebygge sygdomsudvikling hos ikke-immune kontakter til verificerede mæslingetilfælde.

MFR-vaccinen kan gives til børn, som har været udsat for smitte med mæslinger, inden for 72 timer; ved udbrud kan vaccination gives fra 6-månedersalderen.

Humant normalt immunglobulin (Ig) kan anvendes som forebyggelse eller for at svække sygdommen hos personer der er modtagelige for smitte og har været eksponeret inden for seks døgn

Se yderligere information om mæslinge post-ekspositions profylakse her.

Palle Valentiner-Branth

Kontakt

Palle Valentiner-Branth, Afdelingschef, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse
T. 32683269 @. pvb@ssi.dk Se profil