Ny National Infektionshygiejnisk Retningslinje er udkommet

Ny National Infektionshygiejnisk Retningslinje med fokus på plejehjem, hjemmepleje, bo- og opholdssteder m.m. indeholder grundlæggende forholdsregler, som kan bidrage til forebyggelse af infektioner på plejehjem, i hjemmeplejen og på bo- og opholdssteder

Der har i flere år været efterspørgsel på Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) der er målrettet plejehjem, hjemmepleje, rehabilitering m.m. Udfordringerne med COVID-19 har understreget behovet. CEI har derfor i samarbejde med en referencegruppe bestående af hygiejnesygeplejersker og andre repræsentanter fra det kommunale område udarbejdet en ny NIR, som retter sig mod plejehjem, hjemmepleje, bo- og opholdssteder m.m. Den indeholder en gennemgang af grundlæggende forholdsregler og henvisning til de øvrige relevante NIR. 

Den udkommer 30. september og ligger til fri download og udskrift på SSI’s hjemmeside/NIR.

NIR primærsektoren

 
NIR er udarbejdet med henblik på tilpasning og ajourføring af infektionshygiejniske retningslinjer på sygehuse og i primærsektoren. Link til samlet NIR oversigt

NIR er udarbejdet med henblik på tilpasning og ajourføring af infektionshygiejniske retningslinjer på sygehuse og i primærsektoren. Link til samlet NIR oversigt