Gratis mæslingevaccination til ikke-immune voksne

Den 1. april 2018 indførtes tilbud om gratis vaccination mod mæslinger til voksne. Tilbuddet gælder, hvis man ikke allerede er vaccineret eller har haft mæslinger – hvis det er tilfældet, er man nemlig immun og derfor allerede beskyttet. Man kan blive gratis vaccineret hos praktiserende læge eller på en privat vaccinationsklinik.

Tilbuddet gives i form af én MFR-vaccine, som udover at beskytte mod mæslinger også beskytter mod fåresyge og røde hunde. Næsten alle personer født før 1974 har haft mæslinger og er derfor immune. Der skal ikke tilbydes testning for at afklare immunstatus forud for vaccination.

Selvom Danmark har haft et to-dosis MFR-vaccinationsprogram i mere end 30 år og nu har elimineret mæslinger, er der en gruppe, især blandt yngre voksne op til omkring 45-årsalderen, som ikke er blevet vaccineret som børn, og som heller ikke har haft sygdommen, da den har været sjælden i det meste af deres levetid.

Mæslingevirus er et af de mest smitsomme virus, der findes. Derfor skal mindst 95 % af alle børn have fået to MFR-vacciner, for at virus ikke kan cirkulere vedvarende i befolkningen. Selvom vaccinationstilslutningen til begge MFR-vacciner har været stigende de seneste 5-6 år, er en så høj registreret tilslutning ikke nået for nogen årgang siden vaccinens indførelse. Det betyder, at der hen over årene er akkumuleret et større antal ikke-immune voksne.

Når man som dansker rejser til lande, hvor mæslingevirus fortsat cirkulerer, er man i risiko for at møde det og blive syg, hvis man ikke er vaccineret eller tidligere har haft mæslinger. Det gælder også, når man rejser til lande inden for Europas grænser. Hjemvendte rejsende med mæslinger vi kunne smitte ikke-immune personer i Danmark. Derfor opfordrer sundhedsmyndighederne til, at man både er vaccineret mod mæslinger ved ophold i Danmark samt inden eventuel udlandsrejse.

Sammen med en forsat styrket vaccinationsindsats blandt børn vil vaccinationstilbuddet til voksne kunne bidrage til, at Danmark kan opretholde sin eliminationsstatus for mæslinger.

Læs mere i EPI-NYT 13-14/18