Myndighederne følger udviklingen af fugleinfluenza nøje

Fugleinfluenzavirus fundet hos køer i USA har skabt opmærksomhed. Den danske myndighedsgruppe for Koordinering af Zoonoser (KOZO) følger situationen tæt.

Fugle

Spredningen af højpatogen fugleinfluenza (HPAIV) til andre dyrearter end fugle følges opmærksomt af de danske myndigheder. Et aktuelt udbrud med fugleinfluenza blandt køer i 29 malkekvægsbesætninger i USA, fik tidligere på ugen WHO’s chefforsker til at opfordre til øget overvågning og undersøgelser fra myndighedernes side.

"Det er altid et opmærksomhedspunkt, når nye arter af pattedyr bliver smittet med HPAIV, og hvis virus ændrer sig og bliver bedre til at smitte mennesker,” fortæller sektionsleder og seniorforsker, Ramona Trebbien,  Statens Serum Institut (SSI).

Den danske myndighedsgruppe for Koordinering af Zoonoser (KOZO), som består af Fødevarestyrelsen, Københavns Universitet, Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, Statens Serum Institut, Miljøstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen, holder løbende og hyppigt møder, hvor fugleinfluenza følges tæt og drøftes.

Siden starten på det amerikanske udbrud, har KOZO mødtes én til to gange om ugen. Her gennemgås den nyeste viden fra USA sammen med Danmarks influenzaeksperter. På den måde dannes et fælles risikobillede. 

”Vi har noteret os, at internationale sundhedsorganisationer indtil videre ikke har ændret deres vurderinger af risikoen for, at mennesker bliver smittet med fugleinfluenza som følge af udbruddene i køer. Men skulle situationen ændre sig, er vi på Statens Serum Institut klar til at agere.”
Ramona Trebbien, sektionsleder og seniorforsker, SSI.

SSI udfører analyser for HPAIV i dyr og mennesker og vil derfor kunne diagnosticere en smittespredning til Danmark.

Påvist i otte amerikanske stater

Ifølge de amerikanske myndigheder er fugleinfluenzavirus påvist i 29 malkekvægsbesætninger i otte forskellige amerikanske stater. Fundet er usædvanligt, da drøvtyggere anses for at være meget lidt modtagelige for alle influenza A virus, herunder fugleinfluenzavirus.

Køerne blev testet, da de udviste tegn på sygdom, som viste sig ved fald i mælkeydelse, yverbetændelse, nedsat foderoptag, let forhøjet temperatur og/eller lettere tegn på luftvejssygdom. I forbindelse med udbrud i en besætning i Texas blev en person, der havde kontakt til de smittede køer, også testet positiv for fugleinfluenzavirus. Personen havde en let øjenbetændelse, hvilket tidligere er set i mennesker, der er blevet eksponeret for fugleinfluenzavirus. Fugleinfluenzavirus fundet i køer i USA

I Danmark er mistanke om fugleinfluenza i både dyr og mennesker anmeldelsespligtigt.

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI