Mulig sammenhæng mellem COVID-19 og sjældne børnesygdomme

Det europæiske center for sygdomsforebyggelse og -kontrol (ECDC) peger i ny rapport på en mulig sammenhæng mellem COVID-19 hos børn og symptomer kendt fra de sjældne sygdomme Kawasaki sygdom og Toksisk Shock Syndrom. Forbindelsen er dog ikke påvist endnu. Og ECDC understreger, at trods de ramte børn kan få svære forløb, forekommer tilstanden meget sjældent. Derfor vurderes risikoen for børn som lav samlet set.

Billede af børn 01

I lande med større udbrud af COVID-19 i Europa og USA er der den seneste tid set børn indlagt på intensivafdelinger med sjældne autoimmune. Det vil sige gigtlignende tilstande kendt som Pediatric Inflammatory Multisystem Syndromes (PIMS). Symptomerne er en blanding af de, der ses ved Kawasakis sygdom, og Toksisk Shock Syndrom (TSS), som blandt andet inkluderer feber, mavesmerter, røde øjne, udslæt og påvirkning af hjertet.

Blandt de ramte børn har en del samtidigt fået påvist SARS CoV-2 virus i luftvejene eller antistoffer mod virussen i blodet. På den baggrund vurderes det, at der kan være en mulig sammenhæng mellem SARS-CoV-2 smitte og PIMS.

I en ny rapport fra d. 14. maj har ECDC vurderet denne mulige sammenhæng. Og selvom sammenhængen ikke er påvist, vurderer man, at det er sandsynligt, at den findes.

Samlet set lav risiko

Samlet set vurderer ECDC, at den overordnede risiko for COVID-19 blandt børn i lande i EU og Storbritannien er lav. Tilsvarende vurderes risikoen for PIMS associeret med COVID-19 -infektion i samme lande for lav.

I Europa udgør børn i alderen 0-14 år kun en meget lille del af de SARS-CoV-2 smittede (2,1%).

ECDC peger på behovet for forskning indenfor området. De anbefaler desuden, at man er opmærksomme i sundhedsvæsenet på PIMS og tilhørende symptomer samt behov for henvendelse til sundhedsvæsenet ved mistanke om tilstanden.

Læs mere

Se rapporten 

Se Sundhedsstyrelsens nyhed

Anders Koch

Kontakt

Anders Koch, Overlæge, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / Blod- og Seksuelt overførte infektioner
T. 32683964 @. ako@ssi.dk Se profil