Skybrud og risiko for infektion

De seneste dages voldsomme regnvejr kan føre til oversvømmelser, der er forurenet med kloakvand.

Statens Serum Institut vil gerne gøre opmærksom på, at oversvømmelsesvand kan indeholde sygdomsfremkaldende bakterier. Det er derfor vigtigt at beskytte sig mod smitte, når man er i kontakt med forurenet vand, fx ved oversvømmelse i kældre.

Læs mere om forholdsregler ved vandskade eller kontakt med forurenet vand.

Oversvømmelse i villakvarter

Luise Müller

Kontakt

Luise Müller, Epidemiolog, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / Sygdomsudbrud
T. 32688590 @. lum@ssi.dk Se profil