Seminar om antibiotikaforbrug og -resistens - sæt kryds i kalenderen

Kom og hør om antibiotikaforbrug og -resistens i Danmark, når Statens Serum Institut og DTU Fødevareinstituttet den 18. november 2021 holder seminar i anledning af den internationale antibiotikauge. Seminaret bliver også en fejring af det danske overvågningsprogram DANMAP, som fylder 25 i år.

DANNMAP seminar 18. november 2021

Aktører verden over sætter i uge 46, som er international antibiotikauge, fokus på de risici, der er forbundet med uhensigtsmæssig og unødig brug af antibiotika. Ugen kulminerer den 18. november, som er Europæisk Antibiotikadag, hvor en række aktiviteter vil øge kendskabet til antibiotikaresistens for både sundhedsprofessionelle og borgere.

I den forbindelse inviterer parterne bag det danske overvågningsprogram DANMAP til et seminar om antibiotikaforbrug og -resistens i Danmark. Det er muligt at være fysisk til stede ved seminaret, som bliver afholdt på DTU Lyngby Campus, eller deltage online.

Program
På programmet er en gennemgang af de vigtigste resultater fra den årlige DANMAP-rapport, som opgør forbruget af antibiotika til dyr og mennesker samt forekomsten af antibiotikaresistente bakterier i dyr, fødevarer og mennesker i Danmark for 2020. Rapporten bliver udgivet på DANMAP’s website inden seminaret.

Derudover vil andre emner af relevans for antibiotikaforbrug og –resistens blive behandlet, herunder covid-19 pandemiens betydning for forbruget.

Endeligt program offentliggøres midt oktober.

Tid
Torsdag den 18. november 2021 kl. 12.30–16.30.

Sted
DTU
Oticonsalen
Anker Engelundsvej 1
2800 Kgs. Lyngby
Danmark

Tilmelding
Du kan tilmelde dig via formularen her, hvor du kan vælge mellem fysisk tilstedeværelse eller online deltagelse: DANMAP seminar den 18. november 2021 - DTU Fødevareinstituttet.

Kontakt
Specialkonsulent Birgitte Borck Høg, bibo@food.dtu.dk, tlf. 3588 7066
Epidemiolog Berit Müller-Pebody, bmp@ssi.dk, tlf. 3268 3796