To nye tilfælde af mæslinger

Statens Serum Institut har påvist mæslinger hos to unge mænd fra henholdsvis Fyn og København. Manden fra Fyn har haft kontakt til et kendt tilfælde af mæslinger, mens manden fra København har ukendt smittekilde.

Maeslinger 01

Der er nu fundet et fjerde og et femte tilfælde af mæslinger i Danmark i det aktuelle udbrud. Denne gang drejer det sig om to unge mænd fra Fyn og København.

Der foreligger endnu ikke svar på genotyping af virus. Det er derfor for tidligt med sikkerhed at sige, om begge tilfælde er en del af den aktuelle smittekæde, hvor to tidligere er blevet smittet på skiferier i Val Thorens i Frankrig, mens en tredje har ukendt smittekilde.

”Foreløbig ved vi kun, at manden fra Fyn har haft kontakt til et allerede kendt tilfælde af mæslinger, mens smittekilden er ukendt for manden fra København”, siger afdelingslæge Peter Henrik Andersen fra SSI.

Nu er der tale om et udbrud

Styrelsen for Patientsikkerhed har kontaktet alle relevante steder de pågældende har opholdt sig i den smitsomme periode med henblik på at sikre, at personer, der har været udsat for smitte, og som ikke er immune mod mæslinger, bliver kontaktet og får tilbud om relevant behandling.

Der er nu påvist fem tilfælde af mæslinger i Danmark i det aktuelle udbrud. To tilfælde er erhvervet på rejse, ét tilfælde er smittet af en kendt kontakt og de sidste to tilfælde er smittet i Danmark uden kendt smittekilde. Tre af tilfældene har været smittet med den samme type mæslingevirus.

”Det vurderes, at der nu cirkulerer mæslingevirus i Danmark, og vi kan forvente flere tilfælde i de kommende uger. Derfor vil SSI ikke længere omtale enkelte nye tilfælde i dette udbrud, men henviser i stedet til omtale/opdatering af udbruddet på vores hjemmeside”, siger Peter Henrik Andersen.

Hvad skal man gøre, hvis man tror man er smittet?

Personer, som ikke er immune mod mæslinger bør være opmærksomme på symptomer på sygdommen i op til 18 dage efter mulig udsættelse for smitte. De typiske symptomer er høj feber, kraftig forkølelse, røde øjne, hoste og efter nogle dage med bedring på ny høj feber samt et rødt prikket udslæt, som starter i ansigtet og breder sig ned over kroppen. Udslættet vil typisk ”flyde sammen”. Hvis man mistænker at være blevet smittet, skal man ringe til sin egen læge eller vagtlæge, så man kan blive undersøgt uden at udsætte andre for smitte. Man skal ikke møde op uanmeldt, da mæslinger er meget smitsomt, og man dermed risikerer at smitte andre i venteværelset.

Vaccination mod mæslinger er en del af børnevaccinationsprogrammet. Det er også gratis for alle voksne at blive vaccineret mod mæslinger, og man kan få vaccinen hos egen læge eller på en rejsemedicinsk klinik. Læs mere om tilbuddet her.

Uvaccinerede personer født efter 1986 samt personer født i perioden 1975 til 1986 skal være særlig opmærksomme

Vaccination mod mæslinger blev indført i børnevaccinationsprogrammet i 1987, og vaccinationstilslutningen har generelt været høj, med der vil stadig være op til ca. 10% af en årgang, der ikke har fået vaccinen.

Da man indførte MFR-vaccinen i 1987 blev børn født i perioden 1975 til 1986 også tilbudt MFR-vaccination. Tilslutningen til dette ”catch-up” program var dog lavere, bl.a. fordi en hel del allerede havde haft mæslinger, især blandt de ældste i denne aldersgruppe.

For personer født før 1975 gælder, at hvis de er vokset op i Danmark, har de med meget stor sandsynlighed (95-98%) haft mæslinger.

Mæslinger har været elimineret i Danmark siden 2017, men importerede tilfælde og begrænset videresmitte kan fortsat forekomme.

Til praktiserende læger om MFR-vaccination af små børn

I børnevaccinationsprogrammet gives MFR-vaccinen to gange, når barnet er 15 mdr. og 4 år. Man kan umiddelbart give MFR-vaccinen fra 12 mdr., også samtidig med de øvrige vacciner, som gives på dette tidspunkt. Ved stor risiko for smitte kan vaccinen gives fra 9 mdr. – i særlige tilfælde fra 6 mdr. efter lægelig vurdering. Hvis vaccinen gives før 12 mdr. skal barnet stadig vaccineres to gange til de sædvanlige tidspunkter. Vaccination givet før 12 måneder pga. af rejse skal betales af forældrene selv.

For information om prøvetagning og PEP (postekspositionsprofylakse) henvises til tidligere nyhed.

Se overvågningsdata for mæslinger i Danmark.

Peter H. S. Andersen

Kontakt

Peter H. S. Andersen, Afdelingslæge, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / Børnevaccinationsprogrammet
T. 32683265 @. pea@ssi.dk Se profil