Smitten faldt fra uge 4 til uge 5

Selv om der fortsat er mange nye covid-19 tilfælde faldt antallet af tilfælde med knap 1% fra uge 4 til uge 5. Det er i det østlige Danmark, at smitten falder, mens den stiger i det vestlige Danmark. Det viser den nyeste tendensrapport fra Statens Serum Institut.

Covid-19-epidemien er ikke slut endnu, men for første gang i år falder antallet af nye smittetilfælde.

Det er den overordnede konklusion i den nyeste tendensrapport fra Statens Serum Institut (SSI).

Ifølge rapporten faldt antallet af nye smittetilfælde med knap 1% fra uge 4 til uge 5. Det er en helt anden udvikling end fra uge 3 til uge 4, hvor antallet af nye smittetilfælde voksede med 12%.

Faldet slår direkte igennem på incidensen som totalt set lå på 5.061 tilfælde pr. 100.000 indbyggere i uge 5 mod 5.105 tilfælde pr. 100.000 indbyggere i uge 4.

Læs hele den nye tendensrapport (pdf)

Incidensen er højest i Region Midtjylland

Generelt er det i den østlige del af Danmark, at antallet af nye smittetilfælde falder, mens det vokser i den vestlige del af landet.

Incidensen er nu højest i Region Midtjylland, hvor den i uge 5 nåede op på 6.054 nye smittetilfælde pr. 100.000 indbyggere. Omvendt ses den lavest incidens nu i Region Hovedstaden, hvor den lå på 4.070 nye smittetilfælde pr. 100.000 indbyggere i uge 5.

Mens antallet af nye smittetilfælde er faldet, er positivprocenten til gengæld vokset fra 29,7% i uge 4 til 35,4% i uge 5. Det vil sige, at mere end hver tredje PCR-test, der blev taget i Danmark i uge 5, var positiv.

”Det hører dog med til billedet, at både antallet af PCR-test og antigen-test er faldet. Det kunne rejse en mistanke om, at der er et voksende mørketal. Faldet i smitten underbygges dog af et fald i koncentrationerne af SARS-CoV-2 i spildevandsprøverne fra Region Hovedstanden og Region Sjælland, mens koncentrationen stiger i spildevandet i det vestlige Danmark”, siger afdelingslæge Rebecca Legarth fra SSI.

Smitten falder fortsat blandt børnene og de unge

Hvis man ser på, hvem der bliver smittet, så fortsætter smitten med at falde blandt børn og yngre voksne. Der ses således fald både i aldersgruppen 3-5 år, 6-11 år, 12-15 år og 16-19 år.

Omvendt siger smitten blandt de ældre i aldersgrupperne over 50, mens den ligger stabilt blandt de 30-49-årige.

Trods faldet er det stadig de 12-15-årige, der har den højeste incidens. Den var i uge 5 på hele 9.802 nye tilfælde pr. 100.000 indbyggere, hvilket dog er væsentligt mindre end ugen før, hvor den lå på 11.511 nye tilfælde pr. 100.000 indbyggere. Herefter følger de 6-11-årige med en incidens på 8.130 nye tilfælde pr. 100.000 indbyggere.

Overdødeligheden falder

Generelt har antallet af covid-19-relaterede dødsfald været ret stabilt. Det har således ligget på mellem 106 og 111 dødsfald per uge i uge 1-3. I uge 4 steg antallet af døde imidlertid til 136 og i uge 5 lå det på 138.

Samtidig er den samlede overdødelighed, der har været set i Danmark siden slutningen af 2021 faldet i alle aldersgrupper og ligger nu næsten på et normalt niveau.

Sideløbende er der sket en stigning i antallet af covid-relaterede dødsfald, hvor personerne er døde ”med” og ikke ”af” covid-19. I uge 5 skønner man således, at cirka en tredjedel af de covid-relaterede dødsfald er hos personer, der er døde af en anden årsag end covid-19, men havde en positiv covid-19-test inden for 30 dage af dødsfaldet.

”Det skyldes, at incidensen i befolkningen har været kraftigt stigende i de seneste uger samtidig med, at omikron-varianten er mindre dødelig. Den udvikling skal man have i baghovedet, når vi kigger på det daglige covid-19-dødstal. Derfor tager vi nu supplerende opgørelser af dødsårsager fra dødsårsagsregisteret med i tendensrapporten, for at nuancere billedet af, hvordan epidemien udvikler sig i Danmark”, siger Rebecca Legarth.

Omikron–varianten har taget over

Tendensrapporten bekræfter endnu engang, at epidemien nu drives af omikronvarianten. Omikron udgør således næsten 100% af de indlagte, hvor man kender variantprøvesvaret.
Samtidig er der opstået en ny undervariant af BA.2, som har mutationen H78Y. Den udgør nu 24% af alle covid-19-tilfælde og sammen med den oprindelige BA.2 stod de to undervarianter for 85% af smittetilfældene i uge 5.

Læs mere

Læs hele den nye tendensrapport (pdf)

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI