HAIBA sættes i drift igen

Efter at have været ude af drift i lang tid bliver det automatiserede overvågningssystem HAIBA nu sat i drift igen Dermed bliver længe ventede og efterspurgte data om infektioner, som folk har pådraget sig i sundhedssystemet, igen tilgængelige.

Hospital 02

Mandag d. 21. juni sættes overvågningssystemet HAIBA i drift igen. Det sker efter at have været taget ud af drift siden efteråret på grund af behov for fokus på covid-19.

HAIBA, der står for Healthcare-Associated Infections Database, er et automatisk overvågningssystem, der opgør udvalgte infektioner, som patienter får, mens de er i kontakt med hospitalerne.

Første pause

HAIBA blev etableret i 2015 og var i første omgang i drift frem til januar 2019.

”På det tidspunkt tog man den nye datamodel for Landspatientregistret (LPR3) i brug. Derfor blev HAIBA taget ud af drift for at blive tilpasset til at kunne klare det nye datagrundlag”, siger sektionsleder Marianne Voldstedlund fra Statens Serum Institut (SSI).

Det tilrettede HAIBA blev sat i drift igen oktober 2020.

Anden pause

Hele 2020 stod imidlertid også i Coronas tegn. I den forbindelse opbyggede man et stort, digitalt covid-overvågningssystem. Det var inspireret af de grundlæggende principper i HAIBA for automatiseret datakobling mellem registre.

”Desværre viste det sig, at HAIBA var for stor en mundfuld for vores servere, når de også skal håndtere de store covid-19-dataopgørelser hver dag. Derfor blev vi nødt til at prioritere covid-19-overvågningen og tage HAIBA ud af drift igen”, siger Marianne Voldstedlund.

HAIBA har derfor siden starten af 2019 kun været i gang i en kort periode i oktober 2020.

Starter igen

Nu sættes HAIBA i drift igen. Dette kan lade sig gøre, fordi systemerne i mellemtiden er blevet optimeret, hvilket har skabt den nødvendige plads til HAIBA-kørslerne.

Det bliver dog ikke helt som før. Hvor HAIBAs tal tidligere blev opdateret hver dag, vil de indtil videre blive opdateret én gang om ugen hver mandag klokken 12.00.

Længe ventede data

Genopstarten af HAIBA bliver ikke mindst til glæde for kvalitetsafdelinger og hygiejneenheder rundt om i sundhedssystemet, der har savnet disse data til at understøtte deres arbejde.

”Mens det har stået stille, er der ikke sket en automatisk udveksling af informationer om infektioner, som folk har pådraget sig på hospitalerne. Derfor får det stor betydning for håndteringen af infektioner i sundhedssektoren, at HAIBA nu går i gang igen”, siger Marianne Voldstedlund.

Læs mere

Du kan læse mere om HAIBA på SSI's hjemmeside. Opgørelserne kan tilgås via eSundhed .

Fakta om HAIBA

HAIBA står for Healthcare-Associated Infections Database.

HAIBA er et nationalt automatisk overvågningssystem til overvågning af sundhedssektorerhvervede infektioner.

HAIBA overvåger følgende fem typer infektioner:

  • Bakteriæmi (bakterier i blodet)
  • Urinvejsinfektion.
  • Tarminfektion med Clostridium difficile.
  • Dyb infektion efter planlagt total hoftealloplastik (kunstig hofte).
  • Dyb infektion efter planlagt knæalloplastik (kunstigt knæ).

Når HAIBA nu går i drift igen, kommer alt med fra den periode, hvor HAIBA har været lukket ned og længere tilbage. Man vil således kunne tilgå data helt tilbage til 2016.

 

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI