Tre forskere får fornem pris

Årets Kauffmann-pris blev uddelt mandag. Prisen er i år inspireret af covid-19. De tre prismodtagere har – fra hvert deres videnskabelige ståsted – været med til at håndtere epidemien.

Billede af Kauffmann-prisen 2021 01

(FOTO: Statens Serum Institut - Fra venstre ses medlem af Kaufmann priskomitéen Kåre Mølbak, professor Jens Lundgren, afdelingschef Claus Nielsen, professor Michael Bang Petersen og SSIs direktør Henrik Ullum)

Mandag blev en særlig dag for tre danske forskere. Her blev professor Michael Bang Petersen (Aarhus Universitet), professor Jens Lundgren (Rigshospitalet) og afdelingschef Claus Nielsen (Statens Serum Institut) hædret med Fritz Kauffmann-prisen.

Det skete vanen tro i Jernesalen på Statens Serum Institut (SSI). Normalt ville det være sket i en fyldt sal og været blevet fulgt af et videnskabeligt symposium. Sådan var det dog ikke sidste år og heller ikke i år på grund af corona-epidemien. I stedet blev prisen overrakt af SSI’s direktør Henrik Ullum ved en coronasikker ceremoni med få deltagere.

Inspireret af corona-epidemien

Valget af de tre prismodtagere er også blevet inspireret af corona-epidemien.

”Kauffmann arbejdede bredt og anvendelsesorienteret. Derfor er det helt i hans ånd, at dette års pris gives til tre forskere, der hver især – men fra forskellige videnskabelige traditioner – er kommet med bidrag til håndteringen af covid-19-epidemien i Danmark”, sagde Henrik Ullum ved prisoverrækkelsen.

Væsentlige bidrag

Henrik Ullum sagde videre:

”De bidrag, som Michael Bang Petersen, Jens Lundgren og Claus Nielsen er kommet med, har alle været med til, at Danmark i dag står med en god epidemikontrol. Og den direkte linje fra forskning og udvikling til nyttiggørelse og formidling er som nævnt i Kauffmanns ånd. Så selv om ingen af de tre herrer er bakteriologer, mener bestyrelsen for Kauffmanns Forskningsfond, at Fritz Kauffmann ville bifalde valget af en statskundskaber, en kliniker og en virolog til denne pris.

Fakta om de tre prismodtagere

Michael Bang Petersen

For første gang har Kauffmann-fondens bestyrelse valgt at give prisen til en forsker, der ikke har en naturvidenskabelig baggrund. Michael Bang Petersen kommer i stedet fra statskundskab. Han har siden 2016 været ansat som professor på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Her er han især blevet kendt inden for politisk psykologi og adfærd. Og under covid-19-epidemien er han blevet kendt i hele landet gennem HOPE-projektet. Gennem hele pandemien har Michael Bang Petersen bidraget med afgørende data og viden om danskernes adfærd og holdninger. Senest også i relation til vacciner.

Jens Lundgren

Jens Lundgren er læge og professor på Rigshospitalet. Han er især kendt inden for hiv-forskningen. Han leder blandt andet Copenhagen HIV Programme. Samtidig er han med i en række internationale studier om udbredelsen af hiv-infektioner, behandling og de større samfundsmæssige konsekvenser. Under covid-19-epidemien har han gjort en massiv indsats i forhold til det internationale samarbejde og koordination af kliniske studier. Det gælder for eksempel med hensyn til at optimere behandlingen af covid-19 patienter og kliniske studier af vacciner. Ud over det har han løftet nogle af de store formidlingsopgaver, som er fulgt med epidemien. Og sammen med Michael Bang Petersen og andre kolleger har han været med i utallige ekspertgrupper der rådgiver de danske sundhedsmyndigheder.

Claus Nielsen

Claus Nielsen har en baggrund som biolog med forskningsinteresser inden for generel virologi. Herunder udvikling af diagnostiske metoder, studie af virus patogenese og udvikling af antiviral terapi. Han er chef for SSI’s Afdeling for Virus og Mikrobiologisk Specialdiagnostik. Den er landets centrale laboratorium for human og nu også veterinær virologi med ansvar for den nationale overvågning af virusinfektioner samt forskning og udvikling inden for området. Da SARS-CoV-2 blev kendt som årsag til covid-19, fik Claus Nielsen og hans afdeling en vigtig rolle i håndteringen af epidemien. I de første uger var det den, der varetog den nationale diagnostik. Og senere fik afdelingen en vigtig opgave i forbindelse med at udrulle diagnostikken på landsplan. For at leve op til de øgede krav om testkapacitet blev det Claus Nielsens lod at indtage en nøglerolle i etablering af TestCenter Danmark. På samme måde har han haft en vigtig rolle, da kapaciteten til sekventering af virus skulle opskaleres. Ud over det har Claus Nielsen været med i flere nationale projekter og covid-19-aktiviteter. Det gælder blandt andet Vi Tester Danmark-projektet og vurderingen af antigentest som alternativ til PCR-metoder.

Fakta om Kauffmann-prisen 2021

Kauffmann-prisen uddeles af Fritz Kauffmanns Forskningsfond, og prismodtagerne vælges af fondens bestyrelse.

Fondens formål er at påskønne en forskningsindsats inden for mikrobiologien. Det gælder især de områder, hvor professor, dr.med. Fritz Kauffmann ydede sin indsats, og på områder, der må anses som naturligt knyttet hertil eller en videreudvikling heraf.

Kauffmann-prisen er i år på 300.000 kroner. De tildeles Michael Bang Petersen, Jens Lundgren og Claus Nielsen med 100.000 kroner til hver.

Fritz Kauffmann arbejdede i grænsefladen mellem mikrobiologi og folkesundhedsvidenskab. Det mest kendte resultat af hans arbejde var udviklingen af et system til at dele salmonella bakterier op i typer og undertyper. Dette system viste sig at have uvurderlig betydning, blandt andet for at kunne opklare salmonella-udbrud verden over.

Fritz Kauffmann blev ansat på SSI i 1933 og arbejdede her til 1943, hvor han på grund af krigen måtte flygte til Sverige. Efter krigen vendte han i 1945 tilbage til SSI, hvor han arbejdede frem til sin pensionering i 1968.

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI