Fald i infektionssygdomme efter nedlukning af Danmark

Efter nedlukningen af det danske samfund i marts 2020 for at undgå spredningen af covid-19, blev der efterfølgende observeret et fald i forekomsten af en række infektionssygdomme. Det viser et nyt studium fra Statens Serum Institut.

I et netop publiceret studium fra Statens Serum Institut (SSI) ses der et sammenfald mellem iværksættelse af COVID-19 restriktioner i samfundet i foråret 2020 og et efterfølgende markant fald i luftvejsinfektioner og til en vis grad også i fødevarebårne sygdomme.

Studiet har undersøgt forekomsten af infektioner forårsaget af 16 forskellige virus og bakterier i perioden fra 2016 til og med juli 2020. De undersøgte sygdomme var blandt andet luftvejsinfektioner, fødevarebårne infektioner, blodforgiftninger og seksuelt overførte infektioner. Studiet viste, at det primært var almindelige infektioner som smitter ved dråbespredning som eksempelvis influenza, RS-virus og diverse forkølelsesvirus, inklusive alvorlige infektioner som meningitis og invasiv pneumokoksygdom, der faldt efter iværksættelse af covid-19 restriktioner. Der blev også observeret et mindre fald i antallet af de fødevarebårne infektioner med campylobacter og salmonella. Infektioner som ikke er forbundet med dråbe- eller fødevarebåren smitte blev derimod ikke påvirket af nedlukningen.

Nedlukningen havde stor betydning for antallet af infektionssygdomme

I Danmark har vi national overvågning af en række infektionssygdomme, som gør det muligt af følge udviklingen i sygdomsforekomsten og vurdere, om de tiltag, der blev iværksat mod covid-19, samtidigt havde indflydelse på andre infektionssygdomme.

Covid-19 er en luftvejsinfektion, og det var forventet, at de tiltag der blev indført med henblik på at reducere spredningen af covid-19 også ville have effekt på spredningen af andre luftvejssygdomme.

Faldet i antallet af campylobacter og salmonella infektioner, som er fødevarebårne, tilskrives især at færre personer havde mulighed for at rejse, men også at der var færre sociale arrangementer, og at restauranter, cafeer og kantiner på arbejdspladserne var lukkede.

Studiet konkluderer, at de interventioner som blev indført for at begrænse spredningen af covid-19 faldt sammen med et efterfølgende kraftigt fald i forekomsten af andre dråbebårne infektioner og til en vis grad også i antallet af fødevarebårne infektioner. Det er ikke muligt at sige, om én intervention virker bedre end en anden. Men selvom så drastiske interventioner kun skal iværksættes under en pandemi er det stadig betryggende at vide, at adfærdsændringer kan reducere byrden af infektiøse sygdomme.

Læs hele studiet

Eksempler på covid-19 interventioner i foråret 2020:
  • Anbefaling om afstand og håndhygiejne
  • Anbefaling om begrænset brug af offentlig transport
  • Begrænsning af besøg på plejehjem og hospitaler
  • Forsamlingsforbud
  • Generelt ændret adfærd og mere forsigtighed i befolkningen
  • Hjemsendelse af offentligt ansatte
  • Lukning af butikscentre
  • Lukning af kulturelle aktiviteter, serveringssteder og andre liberale erhverv
  • Nedlukning af skoler, børneinstitutioner og uddannelsesinstitutioner

 

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI