Infektioner i Danmark i 2019

Statens Serum Institut (SSI) har gjort status over udbrud og infektioner i 2019.

SSI 01

Danmark blev også i 2019 ramt af flere nationale sygdomsudbrud. Det viser årets første EPI-NYT fra Statens Serum Institut. Her gør SSI vanen tro status over udbrud og infektioner i år.et før

Året lagde ud med et mæslingeudbrud, hvor flere blev smittet på rejser til skisportsstedet Val Thorens i Frankrig. I alt blev der fundet 15 tilfælde af mæslinger i Danmark i 2019, hvoraf seks var relateret til rejser. I de senere år har Europa været ramt af en række store mæslingeudbrud, og op mod halvdelen af tilfældene ses hos personer på 20 år eller ældre.

”Derfor er det stadig relevant at få ubeskyttede børn og voksne MFR-vaccineret. På samme måde bør MFR-vaccinen også tænkes ind som rejsevaccine”, siger Tyra Grove Krause. Hun er chef for SSI’s afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse.

Flere udbrud på grund af fødevarer

Sidste år bød også på flere fødevarebårne sygdomsudbrud. Her har SSI i flere tilfælde med held brugt såkaldt helgenomsekventering, hvor man afdækker bakteriens arvemateriale, på prøver fra patienter. De kan så sammenlignes med tilsvarende undersøgelse af prøver fra fødevarer for at finde ud af, hvor smitten kommer fra.

Blandt andet viste SSI i 2019, at en række listeriatilfælde over en periode på fire år, var del af et udbrud, der kunne forbindes med en lokal grønthandler.

Et andet eksempel var et 1-årigt projekt, som SSI udførte også i 2019 sammen med Aalborg Universitetshospital og Fødevarestyrelsen. Her sekventerede man løbende campylobacterbakterier gennem hele året.

”Det betød blandt andet, at vi opdagede et massivt, langstrakt udbrud af Campylobacter jejuni. Det omfattede mere end 10% af de sekventerede prøver fra patienterne og kunne kobles til kød fra et enkelt kyllingeslagteri”, siger Tyra Grove Krause. Hun fortsætter:

”Ved at bruge helgenomsekventering kan vi opdage og opklare udbrud hurtigere og dermed også hurtigere forebygge dem.”

STEC førte til to dødsfald

Helgenomsekventering blev også brugt i sensommeren, hvor der inden for kort tid var to dødsfald som følge af hæmolytisk uræmisk syndrom (HUS). Det er en sjælden komplikation til infektion med Shiga-toxin-producerende E. coli-bakterier (STEC).

Ved hjælp af sekventeringen kunne SSI imidlertid slå fast, at de to tilfælde ikke havde noget med hinanden at gøre, og at der ikke var tale om et udbrud med en fælles smittekilde.

TBE i flåter ved naturlegeplads

En anden sygdom, der vakte opmærksomhed i 2019, var Tick-borne-Encephalitis (TBE). Her fandt SSI og Københavns Universitet TBE-smitte i flåter i Tisvilde Hegn, hvor fire patienter formodedes at være blevet smittet i løbet af sommeren.

Flåterne med TBE blev fundet omkring en velbesøgt naturlegeplads i området.

”I takt med klimaforandringerne må vi være opmærksomme på, at der kan opstå nye TBE-risikoområder i hele landet”, siger Tyra Grove Krause.

Sjælden bakterie i hjerteoperationsudstyr

I 2019 fandt SSI desuden to hospitalsrelaterede tilfælde af infektion med den sjældne bakterie Mycobacterium chimaera. De to patienter var efter al sandsynlighed blevet smittet via et særligt udstyr, man bruger til at regulere temperaturen i forbindelse med åben hjertekirurgi – en såkaldt heater-cooler-unit.

De to tilfælde var en del af et større internationalt udbrud med flere end 200 tilfælde.

Kighoste-epidemi over hele landet

Endelig blev efteråret 2019 præget af en langstrakt kighosteepidemi, der stadig er i gang. Efter at man hen over sommeren så langt flere tilfælde af kighoste end normalt, og dette fortsatte i august, meldte SSI ud i september, at der nu var tale om en epidemi.

I løbet af 2019 blev der påvist flere end 3.000 tilfælde af kighoste. Det er det højeste antal laboratoriepåviste kighostetilfælde i nyere tid.

For at beskytte spædbørn bedst muligt, indførte Sundhedsstyrelsen den 1. november et gratis kighostevaccinationsprogram for gravide. Programmet varer indtil videre til udgangen af januar, og foreløbig tyder tallene på, at mange har ladet sig vaccinere.

HPV-vaccination til drenge og påmindelsesbreve

Som noget nyt indførte Danmark HPV-vaccination til drenge fra 1. juli 2019. Samtidig fortsatte tilslutningen til HPV-vaccination af piger med at stige støt. Den 8. december 2019 havde 77% af alle piger, der var fyldt eller fyldte 13 år i 2019 (født i 2006), således fået den første HPV-vaccination.

Desværre opstod der også i 2019 global mangel på HPV-vacciner. Det betyder, at producenten ikke kan levere vacciner uden for børnevaccinationsprogrammet før i 2021.

Derudover blev 2019 året, hvor SSI og Sundhedsdatastyrelsen (SDS) lancerede en ny påmindelsesordning for vaccination. Den indebærer, at forældre nu får en påmindelse om at få deres barn vaccineret både får og efter vaccinationstidspunktet.

”Vi håber, at ordningen vil føre til, at endnu flere børn får de anbefalede vaccinationer til tiden”, siger Tyra Grove Krause

Antibiotikaresistens er et stigende problem

Antimikrobiel resistens (AMR) udgør stadig en af de største trusler mod folkesundheden. Heldigvis viste årets DANMAP-rapport, at det totale forbrug af antibiotika til både dyr og mennesker fortsat er lavt her i landet i forhold til EU og resten af verden.

Selv om forbruget i primærsektoren er faldet, stiger det samlede forbrug på hospitalerne. Samtidig er der sket en bekymrende udvikling i forekomsten af visse typer af AMR. Det gælder for eksempel den vancomycin-resistente type af Enterococcus fæcium (VRE) og carbapenemase-producerende tarmbakterier (CPE). Antallet af CPE-tilfælde steg således med 50% fra 2017 til 2018.

”Ved både VRE og CPE gælder det, at infektionerne kan være meget svære at behandle, da der kun er få typer af antibiotika tilbage til at behandle med. Derudover sker der desværre ofte smitte indenfor og imellem sygehusene”, siger Tyra Grove Krause

Brug for mere fokus på One Health

Problemerne omkring AMR og flere af de udbrud, der er set i Danmark i 2019 med TBE og andre zoonoser gør, at det bliver mere og mere vigtigt at se på forebyggelsen af infektioner i et såkaldt One Health-perspektiv. Det vil sige med et helhedssyn på sundhed for dyr, mennesker og miljø.

Her tog SSI et markant skridt i 2019 med den gradvise overtagelse af det veterinære beredskab sammen med KU, der var fuldt gennemført fra årsskiftet.

Samtidig bliver der i øjeblikket arbejdet på at etablere et International Center for Antimicrobial Resistance Solutions” (ICARS) i Danmark. ICARS skal arbejde tværsektorielt og globalt for at udvikle og implementere forskningsbaserede løsninger til forebyggelse af AMR i lav- og mellemindkomst lande. Der blev i 2019 oprettet et sekretariat for ICARS, der har fysisk base på SSI.

Tyra Grove Krause

Kontakt

Tyra Grove Krause, Faglig direktør, Epidemiologisk Infek.bered-Ledelse stab / Epidemiologisk Infektionsberedskab
T. 32688613 @. tgv@ssi.dk Se profil