Så mange er smittet med SARS-CoV-2 på danske plejehjem

Denne uges anden trend og fokus rapport fra Statens Serum Institut viser, at der indtil nu er testet 425 beboere fra 88 plejehjem positive for SARS-CoV-2. Der er konstateret 133 dødsfald.

Illustration til trend og fokus rapport om plejehjem

Lige siden coronavirus-epidemiens start har der været meget opmærksomhed på at beskytte især ældre fra smitte med COVID-19, da ældre er i risiko for alvorlig infektion.

Derfor sætter denne uges anden trend og fokus rapport fra Statens Serum Institut (SSI) fokus på plejehjem.

Som del af den styrkede indsats for at forebygge smittespredning på plejehjem har SSI i samarbejde med Sundhedsdatastyrelsen udvidet det eksisterende overvågningssystem til også at omfatte information, om de testede bor på plejehjem. Dermed er det blevet muligt at få et nationalt overblik over omfanget af smitte med COVID-19 på landets plejehjem.

Hvor mange ældre på plejehjem er smittet?

Der er 932 plejehjem i Danmark med omkring 40.000 beboere. Siden COVID-19-epidemiens start er 3.414 (8%) af disse beboere fra 739 (79%) forskellige plejehjem i 97 af landets 98 kommuner blevet testet.

Blandt de testede er 445 beboere fra 88 plejehjem i 45 kommuner testet positive for COVID-19. Deres alder var i gennemsnit 81 år.

Forskel fra region til region

På landsplan er der blevet testet mindst én beboer på 76% af alle plejehjem. Der er dog stor forskel fra region til region i forhold til, hvor stor en andel af de testede plejehjemsbeboere, der er fundet positive. I Region Hovedstaden er der fundet mindst én positiv beboer på 27% af plejehjemmene, mens tallet er 3% i Region Syddanmark.

Af de 445 plejehjemsbeboere med COVID-19 er der konstateret 133 (31%) dødsfald inden for 30 dage efter, at de fik deres COVID-diagnose. Dødsfald blandt plejehjemsbeboere udgør dermed 1/3 af dødsfaldene blandt COVID-19-tilfældene i Danmark.

De fleste plejehjem har ingen COVID-19

”Det var forventet, at en del af de positive COVID-19 tilfælde og dødsfald relateret til COVID-19 sker på plejehjem, da beboere på plejehjem kraft af deres alder og komorbiditet er i risikogruppen med hensyn til alvorlig infektion”, siger faglig direktør Kåre Mølbak fra SSI.

Han hæfter sig også ved, at langt de fleste plejehjem endnu ikke har haft COVID-19 tilfælde. Og at de fleste af de ramte plejehjem stadig har under fem bekræftede tilfælde hver.

”Det virker dermed til, at en del af de tiltag, der allerede er taget for at forebygge at smitten kommer ind på plejehjem, har virket”, siger Kåre Mølbak.

Kåre Mølbak

Kontakt

Kåre Mølbak, Professor, Ekspert, Direktionen / Epidemiologisk Infektionsberedskab
T. 32683157 @. krm@ssi.dk Se profil