Influenzasmitten stiger lige nu kraftigt i Danmark

Statens Serum Institut (SSI) vurderer, at den årlige influenzasæson nu er i gang med risiko for en dobbelt-epidemi af influenza og covid-19. Derfor er det vigtigt, at man husker på de gode hygiejneregler og desuden overvejer at blive influenzavaccineret, hvis man ikke er blevet det endnu.

Influenzasæsonen er nu for alvor i gang, og antallet af personer, der smittes med sygdommen, er i kraftig stigning.

I løbet af de seneste tre uger er der hver uge sket en fordobling i antallet af påviste tilfælde. I uge 47 blev der i alt påvist 64 influenzatilfælde, mens der i uge 50 blev påvist 593 tilfælde.
Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Smittestigningen ses i alle landets fem regioner, ført an af hovedstadsregionen. Der ses også en stigning i hospitalsindlæggelser, men endnu hovedsageligt i hovedstadsregionen.

”Det er en kraftig stigning, vi ser lige nu, men vi er stadig inden for normalen. Influenzasmitten topper normalt i februar-marts måned, og det endnu for tidligt at sige, hvor alvorlig en sæson vi vil få i år,” siger afdelingslæge Lasse S. Vestergaard fra SSI.

Stigningen gælder for både influenza type A og type B, og mens der for influenza A ses en blanding af A(H1N1) og A(H3N2), tilhører tilfældene af type B alle undertypen B/Victoria.

Graf over laboratoriepåvist  influenza A og B samt procent påvist med influenza blandt testede personer, december 2022

Risiko for dobbelt-epidemi

Den begyndende influenzasmitte i Danmark ligger i forlængelse af en generelt stigende influenzaforekomst i Europa i de seneste uger. Således melder nu 27 lande i Europa om udbredt smitte.

Der er med den nuværende udvikling risiko for, at der kan komme en epidemi af influenza og covid-19 samtidig i løbet af den kommende vintersæson i Danmark, hvilket vil kunne medføre ekstra mange hospitalsindlæggelser, særligt blandt ældre personer og andre personer i risikogrupperne. Det vil også kunne påvirke sundhedsvæsenet med et øget antal sygemeldinger.

Mens det altså vurderes som sandsynligt, at der kan komme en dobbelt-epidemi, er risikoen relativt lav for en triple-epidemi, en epidemi, hvor også den tredje store vinter-luftvejssygdom, RSV, vil komme oveni, vurderer SSI.

Det står i modsætning til, hvad andre lande i Europa måske vil opleve, og skyldes, at Danmark i løbet af efteråret 2022 har haft en usædvanlig tidlig og kraftig RS-virus-epidemi, som nu er nedadgående.

Husk på de gode hygiejneregler og muligheden for at blive influenzavaccineret

I lyset af den nu stigende influenzasmitte, er det vigtigt at følge de gode generelle hygiejneregler overfor luftvejsinfektioner, samt at begrænse kontakten til andre mennesker, hvis man har symptomer på influenza.

Derudover er det en god ide, at blive vaccineret imod influenza nu, hvis man ikke allerede er blevet det.

”Men en høj tilslutning til både covid-19- og influenzavaccination i Danmark, særligt blandt ældre personer, nedsættes risikoen for, at vi vil se mange alvorligt syge og indlæggelseskrævende patienter,” siger afdelingslæge Lasse S. Vestergaard fra SSI.

Man kan følge med i influenzatallene og vurderinger på SSI’s hjemmeside ugentligt, samt på SSI’s influenzadashboard, hvor smittetallene opdateres dagligt på hverdage. Man kan desuden læse nærmere om influenzavaccination hos SSI og om hygiejneregler mht. influenza hos Sundhedsstyrelsen.

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI