Yderligere 2 tilfælde af mæslinger på Sjælland

Statens Serum Institut har påvist yderligere to tilfælde af mæslinger hos personer, bosiddende i henholdsvis Syd- og Midtsjælland.

Den ene, en yngre mand fra Sydsjælland, blev syg medio uge 33 og blev indlagt på Slagelse sygehus og efterfølgende overflyttet til Roskilde Sygehus’ infektionsmedicinske afdeling.

Den anden, en mand i 30’erne fra Midtsjælland, blev syg ultimo uge 33 og blev indlagt på Køge Sygehus og efterfølgende overflyttet til Roskilde Sygehus’ infektionsmedicinske afdeling.

Genotypning af virus isoleret fra den første af de to nye tilfælde er bestemt til type D8 og 100 % identisk med det mæslingevirus, der blev påvist hos patienten omtalt i EPI-NYT 28-33/17. Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst, blev informeret så snart positiv diagnostik forelå og har iværksat mulige forebyggende foranstaltninger.

Læger, især på Sjælland, opfordres til i de kommende uger at være særligt opmærksomme på patienter, der præsenterer sig med symptomer forenelige med mæslinger. Sygdommen starter som en svær forkølelse med hoste, lysskyhed og høj feber. Der kan ses små hvidlige pletter (såkaldte Koplikske pletter) i mundslimhinden i dette forløb. Efter 3-4 dage ses midlertidig bedring. Efter få dage sker typisk en forværring med en ny feberepisode ledsaget af det klassiske mæslingeudslæt (omtrent 13-14 dage efter smitte). Udslættet begynder bag ørerne, og spreder sig i løbet af et par dage ned over hals og krop for til sidst at vise sig på arme og ben. Patienten er smitsom ca. 4 dage før og efter fremkomst af udslæt.

Læs mere i EPI-NYT 34/17

For yderligere oplysninger om prøvetagning, vaccination og anmeldelse, se EPI-NYT 28-33/17