Let fald i covid-19-smitte og nyindlæggelser henover efterårsferien

Der er et lille fald i covid-19-smitte og nyindlæggelser i hele landet. Faldet ses især blandt de ældre aldersgrupper, der er blevet tilbudt vaccination. Det er hovedpunkterne i ugens tendensrapport fra Statens Serum Institut (SSI).

Der ses for anden uge i træk et lille fald i antallet af personer, der er bekræftet smittet med SARS-CoV-2, og antallet af smittede er i uge 42 på 129 tilfælde per 100.000 indbyggere. Der ses samtidig et let fald i koncentrationer af SARS-CoV-2 i spildevandet i uge 42.

Antallet af personer, der er blevet PCR-testet er faldet fra uge 41 til uge 42 efter at have ligget stabilt i ugerne op til.

”Der har været efterårsferie i uge 42, og det kan påvirke testaktiviteten,” siger overlæge og sektionsleder Bolette Søborg fra SSI og fortsætter ”hvis det er tilfældet, vil vi forventeligt skulle se en øget testaktivitet i de kommende uger.”

Færre indlagte

Der er sket et fald i nye hospitalsindlæggelser med 614 nye indlæggelser i uge 42 sammenlignet med 764 i den foregående uge. Faldet er især sket blandt personer i alderen 70-89 år. Antallet af indlagte på intensivafdelinger med en positiv test for SARS-CoV-2 er fortsat lavt i uge 42.

De covid-19-relaterede dødsfald er steget i uge 42 til foreløbigt 88 dødsfald. Den overordnede dødelighed i Danmark er fortsat på et normalt niveau i uge 42, men der observeres i denne uge overdødelighed i aldersgruppen 75-84 år.

”Vi ser i denne uge en stigning i covid-19-relaterede dødsfald, som formentlig kan tilskrives det øgende antal indlagte med en positiv SARS-CoV-2-test i de foregående uger. Antallet af indlagte falder i denne uge, og det forventer vi, vil have en positiv effekt på dødeligheden,” siger Bolette Søborg.

Tabel 2. Covid-19: Nøgletal for hospitalsindlagte og døde, fordelt på uger, 2022

 Covid-19 37  38 39 40 41 42
Nye hospitalsindlagte  337  457 573 636 764 614
Antal indlagte mandag morgen
302  376 434 456 548 521
Antal indlagte på intensiv mandag morgen  10 4 9 18 17 12
Antal døde *
25  37 48 55 55 88
* Antal døde opdateres bagudrettet da data kan være forsinket pga. efterregistrering.

Fald i smitte ses især blandt boostervaccinerede over 50 år

Ved udgangen af uge 42 havde 53,6 % af befolkningen over 50 år siden 15. september 2022 modtaget en boostervaccination med en covid-19-vaccine. Og det er netop blandt de ældre aldersgrupper, der er blevet tilbudt vaccination, SSI ser et fald i smitte og indlæggelser.

Udviklingen i primær- og boostervaccinerede kan følges på SSI’s vaccinedashboard.

Tabel 3. Covid-19: Nøgletal for vaccination, fordelt på uger, 2022

Covid-19-vaccination
37  38 39 40 41 42
Antal personer, som har modtaget booster siden 15. september 2022  14.329  60.040  141.704
668.762  1.059.490  1.326.679 
Andel personer, som har modtaget booster siden 15. september 2022 (hele befolkningen) (%)
0,2 1,0 2,4 11,3 17,9 22,4
Andel personer, som har modtaget booster siden 15. september 2022 over 50 år (%)  0,6  2,4 5,7 27,2 42,8 53,6
Andel personer, som har modtaget booster siden 15. september 2022 over 85 år (%)
6,4  21,7 30,7 56,0 67,6 73,0 

 

Læs hele rapporten - Ugentlige tendenser for covid-19 og andre luftvejsinfektioner - uge 43 (pdf).

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI