Opgørelse over blodforgiftning med MRSA 1. kvartal 2020

Referencelaboratoriet for Antibiotikaresistens på Statens Serum Institut opgør hvert kvartal antallet af blodforgiftninger forårsaget af MRSA samt dødsfald som følge af disse.

Opgørelserne er baseret på anmeldelsespligtige indberetninger fra landets hospitaler af MRSA tilfælde samt af frivillig indberetninger af S. aureus-blodforgiftninger. Disse indberetninger sammenholdes med oplysninger om 30 dages mortalitet ud fra CPR-registret og typebestemmelserne foretaget på Statens Serum Institut.

Tallene opgøres hvert kvartal og er et øjebliksbillede svarende til opgørelsesdatoen. Indrapportering af nedenstående tal foregår løbende og der kan derfor forekomme justeringer.

I første kvartal af 2020 blev der konstateret ti nye tilfælde af blodforgiftninger med MRSA. Fire af tilfældene skyldtes husdyr-MRSA CC398. Der var et dødsfald blandt tilfældene.

MRSA tilfælde og dødsfald 2020

Nye MRSA tilfælde og dødsfald, januar-marts 2020 (foreløbige tal)

  MRSA (total)  Heraf husdyr-MRSA (CC398)
Smitte med MRSA 862  229
Blodforgiftning 10 4
Dødsfald (inden 30 dage) 1 0

 

Typefordeling af MRSA i tilfælde med dødsfald, januar-marts 2020 (foreløbige tal)

MRSA type  Antal dødsfald
t267/CC97

Hvis du vil læse mere om overvågningen af stafylokokbakteriæmier, kan du finde årsrapporterne her.

De seneste opdaterede tal for antallet af MRSA-tilfælde fremgår af ”Overvågning i tal, grafer og kort”.

Anders Rhod Larsen

Kontakt

Anders Rhod Larsen, Sektionsleder, Bakterier, parasitter og svampe / Reference laboratoriet for Antibiotikaresistens
T. 32688674 @. arl@ssi.dk Se profil