Er der flest vaccinerede eller uvaccinerede blandt dem, der får SARS-CoV-2? Sådan finder du svaret...

Tidligere på ugen lancerede Statens Serum Institut et nyt dashboard over gennembrudsinfektioner. Her kan du læse, hvad du kan bruge det nye dashboard til – og hvordan du finder rundt i det.

Figur fra gennembrudsdashboard 01

Hvor mange af dem, der er blevet vaccineret mod covid-19, ender alligevel med at blive smittet? 

Det spørgsmål kan du finde svaret på i det nye dashboard, som Staten Serum Institut (SSI) netop har lanceret. Her kan man hver dag se opdaterede data om gennembrudsinfektioner.

Men hvad kan man ellers finde af data på dashboardet? Og hvordan skal de forstås? Det får du nogle svar på her:

Hvor finder jeg det nye dashboard?

Du finder det nye dashboard for gennembrudsinfektioner her

Hvad finder jeg på dashboardet?

Man kan blandt andet se antallet af bekræftede tilfælde og indlæggelser blandt personer (fyldt 12 år eller derover), der er ”uvaccinerede,” eller som har ”påbegyndt vaccination”, eller hvor man ”forventer fuld vaccineeffekt”. Det vil sige 14 dage efter, at man er færdig med at blive vaccineret.

Sådan fortolkes tallene – eksempel

Tilbage til det indledende spørgsmål: Hvor mange af dem, der er blevet vaccineret mod covid-19, ender alligevel med at blive smittet?
Svaret er lidt forskelligt, alt efter hvilken aldersgruppe, man kigger på.

Ser man for eksempel på de smittede de seneste syv dage i aldersgruppen 12-15 år, så er der 520,5 smittede personer pr. 100.000 uvaccinerede. Til sammenligning er tallet i samme aldersgruppe 37,9 personer pr. 100.000 med forventet fuld vaccineeffekt.

I aldersgruppen 12–15 årige svarer det altså til, at der er over 13 gange så mange covid-19-smittede pr. 100.000 indbyggere, som er uvaccinerede sammenlignet med personer med forventet fuld vaccineeffekt. Samme tendens ses i alle aldersgrupper op til 64-årige.

For de ældre grupper ser vi derimod en større grad af gennembrudsinfektioner blandt de påbegyndt vaccinerede. Det skyldes dels, at det er længe siden, at de blev vaccineret og virkningen derfor er aftaget. Dels at ældre ofte har et nedsat immunforsvar og derfor lettere tager imod virus.

Det hører dog med, at de 65-årige og derover, som er i gruppen 'påbegyndt vaccination', er en meget lille gruppe. Derfor er gruppen sensitiv, så hvis nogen bliver smittet, vil det slå kraftigt igennem.

Læs mere

Her finder du en fælles side for alle SSI’s dashboards

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI