Statens Serum Institut lancerer ny hjemmeside om covid-19

På den nye hjemmeside præsenteres SSI’s information om covid-19 i ét samlet univers. Det drejer sig bl.a. om overvågningsdata, infektionshygiejne samt analyser og prognoser.

Hjemmesiden er lanceret i dag den 11. november på adressen: covid19.ssi.dk

Målet med den nye hjemmeside er at give brugerne et bedre overblik over de mange forskellige områder, som SSI beskæftiger sig med og kommunikerer om i relation til covid-19. Samtidig skal det være lettere at finde præcis den information, man søger om covid-19.

Konkret betyder det, at indhold om covid-19, der nu ligger på ssi.dk under fx Infektionshygiejne, Sygdomsovervågning, Sygdomsleksikon og Sygdomsudbrud, bliver flyttet over på den nye hjemmeside. På alle centrale covid-19-sider på ssi.dk bliver der lavet direkte henvisninger til den nye hjemmeside. Ingen bør således gå forgæves, selvom de evt. har bogmærker til sider på ssi.dk eller kommer til ssi.dk fra et link på en anden hjemmeside, hvor linket ikke er opdateret.

Informationen på hjemmesiden henvender sig generelt til en bred målgruppe af sundhedsprofessionelle, borgere, forskere og journalister. På nogle områder er der dog lavet en opdeling mellem information til borgere og sundhedsprofessionelle. Det er fx tilfældet inden for Infektionshygiejne, hvor en del information kun er målrettet til og relevant for sundhedsprofessionelle.

SSI’s dashboard med nøgletal og kommunedata forsætter som hidtil på adressen: ssi.dk/covid19data.

SSI's nye hjemmeside covid19.ssi.dk

Screendump af forsiden på SSI's hjemmeside om covid-19