Prognoser for smittetal med fokus på udviklingen i cluster B.1.1.7

Ekspertgruppen for matematisk modellering af covid-19 har udgivet en ny rapport, der viser en række prognoser for den forventede udvikling i smittetallet i de kommende måneder.

Prognoserne skal bruges som datagrundlag for den fremtidige håndtering af epidemien.

Prognoserne er simuleret i en såkaldt populationsmodel (En SEIR model, hvor personer i populationen antages at være enten modtagelige for smitte, eksponerede, smittede eller immune). Modellen er tilpasset, så den tager højde for det aktuelle aktivitetsniveau i samfundet under den nuværende nedlukning. Modellen tager desuden højde for den mere smitsomme virusvariant cluster B.1.1.7 samt udrulningen af vaccinationsprogrammet.

Prognoserne viser, hvor afgørende det er at bremse især de mere smitsomme varianter. For Danmark vil det især være den engelske variant, B.1.1.7.

”Prognoserne for smittetallet i starten af april er stærkt afhængig af det relative kontakttal for cluster B.1.1.7, som beskriver hvor meget højere kontakttallet er for cluster B.1.1.7, sammenlignet med de øvrige cirkulerende virusvarianter,” siger Camilla Holten Møller, som er læge, ph.d. og leder af ekspertgruppen.

Prognoserne er udviklet under antagelser om, at aktivitetsniveauet i samfundet forbliver uændret i hele perioden frem til april, svarende til at de nuværende restriktioner og tiltag fastholdes uændret, samt at vaccinationsprogrammet udrulles som det aktuelt er beskrevet ved Sundhedsstyrelsen.

”For at komme det fremtidige scenarie nærmere, vil det være afgørende at få fastlagt kontakttallet for cluster B.1.1.7 med større sikkerhed. Det forventer vi at kunne når datagrundlaget for cluster B.1.1.7 løbende forbedres i den kommende periode, hvor tilhørsforhold til cluster B.1.1.7 undersøges for alle positive prøver,” siger Camilla Holten Møller.

Fra uge 3 forventes alle positive prøver at blive undersøgt for at fastslå, om der er tale om cluster B.1.1.7 virusvarianten.

Link til ekspertrapporten "Prognoser for smittetal med fokus på udviklingen i cluster B.1.1.7".

Camilla Holten Møller

Kontakt

Camilla Holten Møller, Læge, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / Epidemiologisk Infektionsberedskab
T. 32688332 @. cahm@ssi.dk Se profil