Flere udbrud med listeria opklares, og flere bliver registreret med STEC-infektioner

SSI har lavet to opgørelser over de seneste fem års udvikling af sygdomstilfælde med bakterierne listeria og STEC. Nye metoder gør, at mange flere udbrud med listeria bliver fundet og opklaret. Samtidig testes flere for STEC, så flere diagnosticeres med tarmbakterien. I 2018 blev usædvanligt mange danskere ramt af alvorligt nyresvigt, som er en sjælden komplikation af STEC-infektion.

Listeria 01

Statens Serum Institut (SSI) har netop sendt tal ud over udviklingen i sygdomstilfælde de seneste fem år med bakterierne Listeria monocytogenes og STEC, shiga-toxinproducerende E. coli.

Listeria giver blodforgiftning eller meningitis hos personer, der har nedsat immunforsvar. Man smittes via maden. Infektionerne er sjældne men alvorlige, og i Danmark har vi generelt en høj forekomst i forhold til andre europæiske lande. For fem år siden intensiverede SSI overvågningen af infektionerne og resultaterne heraf kan nu ses.

”I de sidste fem år har vi fundet 15 udbrud og opklaret hovedparten. Omvendt sås kun tre udbrud i de foregående 5 år. De nye metoder har betydet et stort skridt fremad i forsøget på at bekæmpe listeria i maden”, siger seniorforsker Steen Ethelberg fra SSI.

Flere af udbruddene var alvorlige med dødsfald til følge. Det mest markante forekom i 2014, hvor 41 danskere blev syge og 17 afgik ved døden efter at rullepølse blev forurenet med listeria.

Flere tilfælde af STEC og HUS

De nye tal fra SSI viser også, at der i 2018 blev registreret flere tilfælde med tarmbakterien STEC end tidligere.

STEC (shiga-toxin-producerende E. coli) er en sygdomsforvoldende variant af normale E. coli bakterier. Den giver mave-tarminfektion med diarré som kan være blodig. Infektion med visse typer STEC kan i sjældne tilfælde udvikle sig til en særlig farlig tilstand, der kaldes HUS (hæmolytisk uræmisk syndrom), hvor især nyrerne bliver angrebet. STEC infektioner regnes derfor, på linje med listeriainfektioner, blandt de farligste fødevarebårne infektioner, vi har i Danmark, og overvåges nøje.

Antallet af registrerede STEC-tilfælde har været stigende de seneste 5 år fra 281 tilfælde i 2014 til 495 tilfælde i 2018. Det skyldes dog bl.a. en forbedret diagnostisk praksis i de danske laboratorier. Der blev registreret 55 tilfælde med HUS i den 5-årige periode. Heraf 21 tilfælde alene i 2018, hvilket var en markant stigning i forhold til de tidligere år.

”Vi håber ikke de mange HUS-tilfælde i 2018 er udtryk for en ny tendens. Udviklingen i HUS-tilfælde bliver fulgt nøje og vi er i gang med flere undersøgelser for at afdække risikofaktorer for infektion”, siger seniorforsker Steen Ethelberg fra SSI.

Opgørelser over antal af og udviklingen i infektioner med både listeria og STEC i Danmark kan ses i denne uges EpiNyt – hvor der er link til opgørelserne på SSI hjemmeside.

Steen Ethelberg

Kontakt

Steen Ethelberg, Afsnitsleder, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / Fødevare- og Vandbårne Sygdomme og Zoonoser
T. 32683545 @. set@ssi.dk Se profil