Studie: Ikke øget risiko for alvorlige bivirkninger efter fjerde stik med variantopdateret covid-19-vaccine

Der var ingen tegn på, at risikoen for sjældne men alvorlige sygdomme var forøget i tiden lige efter vaccination med fjerde covid-19-vaccine. Det er konklusionen i et nyt stort studie fra Statens Serum Institut (SSI).

I efteråret 2022 blev alle over 50 år tilbudt en fjerde covid-19-vaccine for at øge beskyttelsen mod covid-19. Der blev tilbudt en variantopdateret covid-19-vaccine. Nu bakker resultater af en stor undersøgelse fra SSI op omkring den opdaterede vaccines sikkerhed.

Forskere på Statens Serum Institut (SSI) har netop færdiggjort en undersøgelse af sammenhængen mellem fjerde stik og en lang række mulige bivirkninger. Resultaterne var betryggende. Der var ingen tegn på, at risikoen for sjældne men alvorlige sygdomme var forøget i tiden lige efter vaccination.

I alt indgik der i undersøgelsen 1.740.417 personer, der alle havde fået et fjerde stik med en variantopdateret covid-19-vaccine. Forskerne så på, hvordan det gik dem i de første 28 dage efter vaccination med et fjerde stik i forhold til tiden efter og i forhold til personer, der kun havde fået et tredje stik.

Risiko for sjældne tilfælde af betændelse i hjertet hos kvinder over 50 år

Den mulige sammenhæng med 27 alvorlige hændelser såsom hjerteproblemer, blodpropper, samt udvalgte autoimmune- og neurologiske sygdomme blev vurderet i undersøgelsen. Konklusionen var klar: Der var ingen overordnede tegn på, at fjerde stik øgede risikoen for alvorlige hændelser.

Forskerne gravede sig yderligere ned i det store talmateriale, og kunne også konstatere, at der ingen forskel var med hensyn til sikkerheden på de tre forskellige variantopdaterede vacciner der havde været anvendt.

Men da forskerne kiggede nærmere på sikkerheden i forskellige befolkningsgrupper, fandt de dog en mulig risiko for sjældne tilfælde af betændelse i hjertet hos kvinder over 50 år. Covid-19 vaccinerne er tidligere blevet kædet sammen med sjældne og overvejende milde tilfælde af betændelse i hjertet, men primært hos yngre mænd. Der var dog tale om en yderst sjælden hændelse. Kun 6 ud af de i alt 922.067 kvinder, der indgik i studiet, fik konstateret betændelsen efter vaccination.

Ikke belæg for amerikansk bekymring

Den 13. januar 2023 offentliggjorde de amerikanske sundhedsmyndigheder at de havde fundet tegn på at der kunne være en øget risiko for blodprop i hjernen hos 65+ årige efter fjerde stik med en variantopdateret vaccine. De amerikanske myndigheder manede dog til besindighed, men fastslog også at der var brug for at få bekræftet eller aflivet dette signal hurtigt. De danske forskere reagerede prompte.

”Vi var netop i gang med at lægge sidste hånd på vores sikkerhedsstudie af de variantopdaterede vacciner, da vi blev opmærksom på meddelelsen fra de amerikanske sundhedsmyndigheder. Herefter fik vi pludseligt travlt med at udføre ekstra analyser, der på detaljeret vis kunne vurdere, om der var en eventuel øget risiko for blodpropper i hjernen. Et par dage senere kunne vi orientere nationale og internationale sundhedsmyndigheder om vores resultater, der fuldstændigt kunne afblæse bekymringen om en sammenhæng baseret på vores store danske datamateriale,” fortæller professor Anders Hviid, afdelingschef på SSI, der har stået bag undersøgelsen i tæt samarbejde med læge Niklas Worm Andersson, også fra SSI.

Undersøgelsen er endnu ikke fagfællebedømt, men tilgængelig på pre-print server.

Læs hele undersøgelsen her: "Safety of bivalent omicron-containing mRNA-booster vaccines: a nationwide cohort study"

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI