Undersøgelse af bloddonorer bekræfter, at covid-19-epidemien er aftagende

Den nyeste runde af undersøgelsen af blod fra landets bloddonorer estimerer, lige som den forrige, at op mod 70% af de voksne danskere mellem 17 og 72 kan have været smittet med SARS-CoV-2 siden november 2021.

Billede af blod 01

Sammen med landets blodbanker undersøger Statens Serum Institut (SSI) hver anden uge blod tappet fra landets bloddonorer for antistoffer mod SARS-CoV-2. På den måde kan man estimere, hvor mange der har været smittet i Danmark under den store smittebølge med omikronvarianten.

Nu er femte runde af undersøgelsen, der dækker frem til uge 11, færdig. Den viser igen en stigning i antallet af danskere, der har været smittet med covid-19. Den nye stigning fra uge 9 til uge 11 er dog ikke nær så markant som den stigning, der sås fra uge 7 til uge 9.

Se resultaterne af 5. runde af undersøgelsen (pdf)

”Stigningen siden sidst er meget beskeden. Vores undersøgelse slutter efter næste testuge. Så kan vi endeligt gøre op, hvor mange der har været smittet med coronavirus, siden omikronvarianten kom til landet i november”, siger professor Christian Erikstrup fra Aarhus Universitetshospital.

56% havde antistoffer mod SARS-CoV-2

I uge 11 fik 5.939 bloddonorer i alderen 17-72 år undersøgt deres blod for antistoffer mod covid-19. I alt havde 56% af disse donorer antistoffer mod SARS-CoV-2 i blodet.

Det er 5 procentpoint flere end i undersøgelsen to uger tidligere (uge 9). Men en langt mindre stigning end stigningerne tilbage i februar, hvor tallet steg med op til 17 procentpoint.
Hvis man fremskriver resultaterne til nu, tyder undersøgelsen igen på, at op mod 70% af befolkningen på nuværende tidspunkt har været smittet med covid-19 siden starten af november sidste år.

Det er cirka samme resultat som ved forrige runde af undersøgelsen, hvilket viser, at covid-19-epidemien er aftagende, og at faldet i antallet af påviste tilfælde ikke alene skyldes, at der foretages færre tests.

”Vores estimater over, hvor mange der samlet har været smittet over vinteren her i uge 11, ligger meget tæt på de seneste estimater fra uge 9. Det afspejler det klare fald i smitten, vi har oplevet over de sidste uger. Det er glædeligt, og det viser, at Danmark på grund af immunitet fra både vacciner og infektioner står et godt sted lige nu i forhold til truslen fra covid-19”, siger SSI’s direktør Henrik Ullum om de seneste resultater af undersøgelsen.

Højest i Nordjylland

Dykker man ned i de fem regioner i Danmark, kan man se, at andelen af bloddonorer, som har dannet antistoffer, er højest i Region Nordjylland med 63% smittede og lavest med 53% i Region Syddanmark.

Der er også markant forskel seroprævalensen i de forskellige aldersgrupper. Den er højest (67%) blandt de 17-30-årige og lavest (47%) blandt de 46-72-årige. Men fra uge 9 til 11 er stigningen i den ældste aldersgruppe for første gang større end eller på niveau med stigningen i de yngre aldersgrupper

Læs mere

Se resultaterne af 5. runde af undersøgelsen (pdf)

Sådan foregår bloddonorundersøgelsen

Samarbejdet mellem SSI og landets blodbanker betyder, at man kan følge med i, hvor mange danskere der har været smittet med covid-19. Det sker ved siden af overvågningen af SARS-CoV-2-infektioner, der bygger på positive PCR- og antigentest, men som ikke får fat i alle smittede i landet.

Gennem bloddonorundersøgelsen kan man estimere, hvor mange der for nylig har været smittet. Dermed kan man bedre følge med i, hvor mange danskere, der bliver smittet under omikron-bølgen.

Blodet undersøges for antistoffer mod SARS-CoV-2. Det testes for anti-nucleocapsid IgG antistoffer. Disse antistoffer dannes kun, når man har været smittet, ikke når man er blevet vaccineret.

Overvågningen løber hver anden uge frem til og med uge 13, 2022.

SSI understreger, at beregningerne er behæftet med betydelig usikkerhed. Der er en vis usikkerhed, når man måler antistoffer og tolker målingerne. Derudover bygger undersøgelsen dels kun på smitte blandt 17-72-årige ellers raske danskere. Dels på den antagelse, at smitten blandt donorer er den samme som blandt ikke-donorer.

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI