Stadig flere bliver ved udlandsrejser bidt af dyr, der kan have rabies

Siden 2010 er antallet af danskere, der blev vaccineret efter mulig eksponering for rabies i udlandet fordoblet.

EPI-NYT uge 9 2018 figur 1

I 2017 blev i alt 215 personer sat i behandling mod rabies efter dyrebid. Langt de fleste efter at være blevet bidt af dyr i udlandet – hyppigst i Asien. Ingen udviklede sygdommen.

Rabies kan forebygges, hvis man kommer i behandling, efter man har været udsat for mulig smitte. I Danmark drejer det sig næsten altid om bid fra flagermus, men de seneste år har der været enkelte personer, der var bidt af hunde, som var illegalt importerede fra Østeuropa.

Nye retningslinjer for rabies profylakse før og efter udsættelse for mulig smitte

WHO har udgivet reviderede retningslinjer for vaccinering mod rabies.
Den væsentligste ændring er, at der nu kun skal gives to vacciner (mod før tre) som forebyggende vaccination mod rabies (pre-exposure-vaccination). Det betyder, at rabies som rejse-vaccination nu bliver hurtigere og billigere at gennemføre. Selv ved kortere rejser til lande, hvor rabies forekommer endemisk, kan det overvejes om borgeren skal vaccineres mod rabies. Det vil især være relevant, hvis der er omstændigheder ved rejsen, som gør det vanskeligt at nå til lægebehandling inden for få dage.
Endvidere anbefales kun i alt fire doser rabiesvaccine (samt HRIG) efter udsættelse for mulig smitte.

Læs mere i EPI-NYT 9/18