Nyt samarbejde mellem Statens Serum Institut og Forskerservice om COVID-19-data til forskning

Statens Serum Institut og Forskerservice i Sundhedsdatastyrelsen etablerer nu en løsning til serviceringen af forskere, som har behov for COVID-19-data til deres forskning.

Billede af data på skærm 01

Forskning udgør en vigtig grundpille for infektionsberedskabet. Under en pandemi med en ny sygdom som COVID-19, spiller forskning en helt afgørende rolle for vores forståelse af sygdommen og dens konsekvenser. Hurtig generering og deling af ny viden er centralt for vores beredskab både nationale og globalt.

Der er derfor et stort behov for at kunne stille COVID-19-data til rådighed for forskningsformål. I Danmark er der unikke muligheder for at lave COVID-19-forskning blandt andet ved hjælp af de unikke sundhedsregistre.

Derfor etablerer Statens Serum Institut (SSI) og Forskerservice i Sundhedsdatastyrelsen (SDS) nu en løsning til serviceringen af forskere, som har behov for COVID-19-data til deres forskning.

Stor interesse

Det er især data fra SSI’s overvågning af COVID-19, der har interesse. De centrale data i denne overvågning er data på personer, der er testet for COVID-19. Både dem, der er fundet positive, og dem der er negative. Disse data er baseret på prøvesvar fra de mikrobiologiske afdelinger og fra SSI´s laboratorie, som indhenter dem via Den Danske Mikrobiologidatabase (MiBa).

”Interessen for data til forskning i COVID-19 er meget stor. For at kunne håndtere de mange henvendelser fra forskere, som ønsker adgang til disse overvågningsdata, har vi indledt et samarbejde med Forskerservice hos SDS, hvor vi trækker på deres erfaring og rutine i at behandle ansøgninger og give adgang til data”, udtaler Marianne Voldstedlund, der er sektionsleder i Dataintegration og Analyse hos SSI.

Skal ansøge om data via Forskerservice

Det er målet med samarbejdet hurtigst muligt at være klar med et set-up, hvor forskerne ansøger om data via Forskerservice. Det vil samtidig være en løsning, hvor man får adgang til data, der løbende opdateres.

”Samarbejdet med SSI er en naturlig forlængelse af det arbejde, vi ellers udfører”, supplerer sektionsleder i Forskerservice, Vibeke Gaardsholt, og fortsætter:

”Hvis man ønsker adgang til SSI’s overvågningsdata for COVID-19-testede personer, skal man ansøge Forskerservice på sædvanlig vis. Det er vigtigt, at det fremgår klart i ansøgningen, at der er tale om et projekt vedrørende COVID-19-data, hvis vi skal hastebehandle det”.

Forskerservice modtager ansøgninger fra 5. maj 2020, hvor forskere skal ansøge på sædvanligvis via deres elektroniske ansøgningsskema.

Marianne Voldstedlund

Kontakt

Marianne Voldstedlund, Sektionsleder, Data Integration & Analyse
T. 32683356 @. mav@ssi.dk Se profil