To tilfælde af mæslinger i København

Statens Serum Institut har påvist to nye tilfælde af mæslinger. Det ene tilfælde er en kvindelig turist, det andet en yngre dansk mand. De to tilfælde er ikke relaterede

Maeslinger 01

Der er igen konstateret mæslinger i Danmark. Statens Serum Institut (SSI) har påvist to nye tilfælde. Der er dog ingen forbindelse imellem dem.

Den første patient er en voksen kvinde fra Rusland, som kom til København som turist i slutningen af april. Hun var allerede syg på rejsen hertil og udviklede et udslæt dagen efter ankomst. Efter prøvetagning viste det sig, at kvinden var positiv for mæslinger, og virus er typebestemt til type D8.

”Virus er af samme undertype, som det der cirkulerede i Danmark i februar og marts måned, og hvor smitten stammede fra Val Thorens. Den pågældende type og undertype er p.t. meget udbredt i store dele af verden” siger afdelingslæge Peter Henrik Andersen fra SSI.

Landede i Kastrup 28. april

Styrelsen for Patientsikkerhed har sikret smitteopsporing af kendte kontakter i Danmark. Kvinden var med fly fra Moskva til København, Aeroflot SU 2658, som landede i Kastrup lufthavn den 28. april kl. 12.05. SSI har udbedt sig passagerlister fra flyselskabet, men har endnu ikke modtaget disse i en form, der muliggør kontakt til danske eller udenlandske passagerer.

Hvis man har været ombord på den pågældende flyvning, kan man have været udsat for smitte. Hvis man ikke er immun mod mæslinger, dvs. har haft sygdommen eller er vaccineret (MFR-vaccinen), så bør man (frem til den 16. maj) være opmærksom på symptomer, som kunne være mæslinger. Hvis man får sådanne symptomer, skal man kontakte sin læge eller vagtlægen telefonisk. Det er vigtigt, at man ikke møder op hos lægen uanmeldt, da mæslinger er meget smitsomt.

Læger bør være ekstra opmærksomme

Den anden patient er en yngre dansk mand fra Hovedstadsområdet, der ikke havde været ude at rejse, og som udviklede et udslæt den 29/4. Styrelsen for Patientsikkerhed har efterfølgende sikret, at alle relevante kontakter har fået information.

”Typning af det pågældende mæslingevirus har vist, at det også drejer sig om type D8, og at undertypen med stor sandsynlighed er identisk med både det andet nye tilfælde og med de andre D8 mæslingevirus, som er påvist tidligere i år. Han er smittet i Danmark, men vi kender ikke smittekilden”, siger Peter Henrik Andersen videre.

Læger bør aktuelt være ekstra opmærksomme på patienter med symptomer på mæslinger.

Til sundhedspersonale om prøvetagning

Ved mistanke om mæslinger tages følgende prøver:

En blodprøve til mæslingevirus IgM/IgG-antistof-bestemmelse. IgM-antistoffer kan påvises ved udslæt.

Svælgpodning og urin til påvisning af virus ved hjælp af PCR. Muligheden for at påvise mæslingevirus er størst tidligt i sygdomsforløbet, men virus kan ofte påvises i flere uger efter den akutte sygdom. Et negativt fund udelukker ikke mæslinger.

Ved mistanke om mæslingesygdom er det vigtigt, at diagnostik og udredning foregår så hurtigt som muligt af hensyn til isolation og behandling af patienten, samt opsporing og evt. vaccination af personer, som har været udsat for smitte. Til diagnostik af mæslinger er serologisk påvisning ikke tilstrækkeligt. Påvisning af virus ved PCR er et krav. Det nationale WHO Reference Laboratorie for Morbilli og Rubella på SSI varetager karakterisering (typning og sekventering) af samtlige mæslingevirus-PCR-positive prøver i Danmark.

Da hurtig karakterisering af mæslingevirus er vigtigt i forhold til smitteopsporing, bedes alle suspekte- såvel som mæslingevirus-PCR-positive prøver sendt hertil så hurtigt som muligt. Det anbefales, at tage telefonisk kontakt til virologisk vagthavende læge på SSI (i dagtiden tlf. 4033 6379, efter kl. 15.30 til vagthavende epidemiolog tlf. 4131 7404) for at forberede laboratoriet på ankomst af prøver, og derved undgå unødig forsinkelse af diagnosen og/eller virustypningen.

Se overvågningsdata for mæslinger i Danmark.

Peter H. S. Andersen

Kontakt

Peter H. S. Andersen, Afdelingslæge, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / Børnevaccinationsprogrammet
T. 32683265 @. pea@ssi.dk Se profil