Ingen overdødelighed blandt de ældste

Der har siden uge fire ikke været overdødelighed blandt borgere over 85 år, sådan som tallene ellers viste. En ændret opgørelsesmetode har overestimeret tallene.

Statens Serum Institut har tidligere fortalt, at overdødeligheden blandt de ældste borgere fortsat så ud til at være til stede, selv om dødeligheden var faldende i alle andre aldersgrupper. Det viser sig nu at have en forklaring.

Ny opgørelsesmetode

CPR-registret har ændret opgørelsesmetode for registreringen af dødsfald. Efter den 10. januar har CPR-registret helt automatisk og maskinelt registreret en person som død, hvis vedkommende opfylder følgende tre kriterier: At personen er udrejst, forsvundet eller har et administrativt personnummer, samt ikke er gift med en person med bopæl i Danmark, og endelig skal vedkommende være over 120 år gammel. Men den ændring har haft en utilsigtet betydning.

100 for mange om ugen

Det har i praksis betydet, at der siden uge fire er omkring 100 personer om ugen, der ved en fejl er blevet registret som nyligt døde, og det har dermed påvirket statistikken. Og når de trækkes ud, har der ikke været overdødelighed blandt de ældste borgere siden uge 4 i år.

”Forsinkede” dødsfald

Forklaringen er, at hvis en person ikke er registreret som død, så fortsætter vedkommende med at være registreret i CPR-registret, ligesom vedkommendes alder også fortsætter med at stige. Men når cpr-registret fra den 10. januar begynder at sætte en maksimum-grænse på 120 år, så registreres der en masse ”forsinkede” dødsfald, der ikke før er blevet registreret i systemet.

”Vi har undret os over, hvad den forhøjede dødelighed hos de + 85-årige kunne skyldes, da overdødeligheden var faldet for de øvrige aldersgrupper. Så vi er naturligvis glade for, at vi nu har fundet en del af forklaringen, og det betyder altså, at der ikke længere er overdødelighed blandt de ældste borgere”, siger Bolette Søborg, overlæge og sektionsleder i Statens Serum Institut og uddyber:

”Det korrigerede fald er nu i fin overensstemmelse med udviklingen i de andre aldersgrupper, som var tilbage på det forventede niveau tidligere på året”.

Statens Serum Institut har siden uge 48 2022 observeret forhøjet dødelighed for den samlede befolkning. De korrigerede tal ændrer ikke på den overdødelighed, der blev observeret fra uge 48 2022 til uge 4 2023.

Læs mere om SSI's overvågning af befolkningens dødelighed

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI